Prezentácia a kontakty

Úlohy :

Tlačové oddelenie Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku je v kontakte s predstaviteľmi slovenských médií a spravodajcami francúzskej a zahraničnej tlače, ktorí sú na Slovensku na pracovnej ceste.

V spojení s Riaditeľstvom komunikácie a hovorcu Francúzskeho ministerstva zahraničných a európskych záležitostí, šíri, vysvetľuje a komentuje pozíciu francúzskej vlády k otázkam medzinárodnej politiky.

Zabezpečuje stále priebežné sledovanie aktuálneho diania na Slovensku tým, že písomne vyhotovuje prehľad miestnej tlače a distribuuje viaceré druhy dokumentačného materiálu medzi francúzskou i slovenskou verejnosťou, ako napríklad « Courrier de Štefánik », ktorý sa zaoberá aktuálnymi témami, týkajúcimi sa našich dvoch krajín a ktorý je k dispozícii v elektronickej podobe v rubrike « Courrier de Štefánik » na internetovej stránke nášho Veľvyslanectva.

Pripravuje interview Francúzskeho veľvyslanca na Slovensku a organizuje tlačové besedy, ktoré sú určené na oboznámenie sa s aktivitami Francúzska na Slovensku : návštevy vysokých štátnych predstaviteľov, cesty veľvyslanca, oznamy obzvlášť významných udalostí.

Je taktiež poverený administrovaním internetovej stránky nášho Veľvyslanectva, ktorá je hlavným portálom komunikácie Veľvyslanectva. Napokon, predstavuje « pamäť » Francúzskeho veľvyslanectvam tým, že vypracúva dokumenty na rôzne témy vnútornej a medzinárodnej politiky, ktoré sú potom archivované, aby mohli byť v prípade potreby vo vhodnom čase použité.

Kontakt :

Tlačové oddelenie

Francúzske veľvyslanectvo v Slovenskej republike
Hlavné Námestie č. 7
812 83 BRATISLAVA
Tél. : (421-2) 59 34 71 05
Fax : (421-2) 59 34 77 12
E-mail : diplo@france.sk

Užitočné adresy :

Centrum zahraničnej tlače

Francúzske média na internete

Panoráma francúzskej tlače a audiovizuálnych médií

Dernière modification : 02/02/2015

Haut de page