Prednášky o demokratických hodnotách a budúcnosti EÚ.

Veľvyslanectvo Francúzska sa počas apríla aktívne podieľalo na diskusiách, ktoré sa konali na viacerých univerzitách na Slovensku. Osobnosti Francúzska prednášali na témy týkajúce sa Európskej únie a demokratických hodnôt, na pozadí Brexitu a vzostupu strán nepriateľsky naladených voči európskej integrácii.

Francúzska filozofka, p. Cynthia Fleury, dňa 4. apríla prednášala na Právnickej fakulte UK v Bratislave na tému ‚ Demokracia v kríze, diagnóza a liečba ‘. Touto prednáškou otvorila cyklus ‘ Politická angažovanosť v dnešnej dobe ’, ktorý organizujú Francúzske inštitúty v Budapešti, Prahe a Bratislave, s podporou Francúzskeho inštitútu v Paríži. Cieľom prednáškového cyklu je zhodnotenie situácie dnešnej politickej angažovanosti a hlavných faktorov, ktoré ju ovplyvňujú (spoločenských, ekonomických a inštitucionálnych), ako aj náčrt perspektív politickej mobilizácie nových generácií.

Pani Cynthia Fleury veľmi poučným spôsobom a prostredníctvom prístupu spočívajúceho v kombinácii filozofie a psychoanalýzy, ‘stanovila diagnózu a navrhla liečbu’ na zlepšenie fungovania súčasných demokracií. Jej návrhy na inováciu demokracie vedú k rozvíjaniu potrebnej občianskej spôsobilosti na opätovné vytvorenie priestoru na výmenu názorov, skúseností a nápadov.

JPEG

V ten istý deň, 4. apríla, veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, prednášal na Ekonomickej univerzite na tému ‚ Európska politika Francúzska‘. Prednáška bola jednou z cyklu prednášok ‘ Diplomacia v praxi ’, určených slovenským a zahraničným študentom. Diskusia, ktorá sprevádzala prednášky, otvorila témy krízy, ktorej v kontexte Brexitu čelí EÚ, rozvíjanie pozitívneho európskeho programu a demokratické hodnoty EÚ na pozadí nárastu populizmu a nacionalizmu v krajinách Európy.

P. Léonzi dňa 21. apríla prednášal na tému zahraničnej a európskej politiky Francúzska na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave. Veľvyslanec Francúzska oboznámil študentov s hlavnými princípmi francúzskej diplomacie (mier a bezpečnosť, pripútanie k multirateralizmu, EÚ, vplyv Francúzska vo svete), ako aj so vzťahmi medzi Francúzskom a Slovenskom v európskom spoločenstve.

JPEG

Francúzsky politológ, vysokopostavený úradník a prednášajúci na univerzitách Sciences Po a ENA, p. Nicolas Tenzer, navštívil dňa 25. apríla Banskú Bystricu, kde na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, priblížil stratégiu Ruska vo svetle medzinárodných udalostí, najmä na Ukrajine a v Sýrii. Hovoril tiež o hlavných princípoch, ktoré zaviedol Kremeľ v rámci stratégie svojho vplyvu. Pán Tenzer sa venoval aj otázke prijatia opatrení na úrovni Európskej únie, ako aj jej členských štátov, s cieľom zabrániť potenciálnej ruskej hrozbe. Pána Tenzera sprevádzal p. Martin Kačo, riaditeľ Odboru spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý tiež priblížil ruskú zahraničnú politiku a úlohu krajín Strednej Európy vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom.

PNG

Pán Tenzer ukončil svoju misiu 26. apríla prednáškou pre študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre o budúcnosti EÚ. Na úvod krátko zhrnul prínosy, vyplývajúce zo vstupu krajín Strednej Európy, a zvlášť Slovenska, do EÚ, a prednášku zakončil predstavením viacerých výziev, ktorým európske spoločenstvo čelí, aby postavenie Európy na medzinárodnej scéne bola bezpečné, prosperujúce, sociálne a silné.

Dernière modification : 29/05/2017

Haut de page