Prednáška "Budúcnosť európskej obrany: smerom k strategickej autonómii?"

Európska únia bola vybudovaná s úmyslom zjednotiť kontinent otrasený hrôzami vojny a oslabený množstvom lokálnych konfliktov a nastoliť v ňom mier. Túto víziu Európska únia plne naplnila a nášmu kontinentu priniesla pokoj, prosperitu a bezpečnosť.

Aby bola Európa schopná pružne reagovať na súčasné aj budúce hrozby a mohla aj naďalej garantovať bezpečnosť členských štátov vrátane efektívnej ochrany svojich vonkajších hraníc, musí byť na to vybavená vhodnými nástrojmi.

Prednáška pod názvom «Budúcnosť európskej obrany: smerom k strategickej autonómii? » združí slovenských a francúzskych expertov, ktorí objasnia rozličné aspekty aktuálnych otázok európskej obrany a navrhnú, ktoré riešenia by bolo potrebné prijať na európskej, ako aj národnej úrovni.

Prednáška sa bude konať dňa 16. októbra od 14.30 do 17.00 hod. na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Uvítací príhovor medzi inými prednesie J. E. p. Christophe Léonzi.

Program:

PDF - 344.9 kB
(PDF - 344.9 kB)

JPEG

Dernière modification : 12/11/2018

Haut de page