Prednáška „1917, svetová vojna a vznik česko-slovenských légií sa stretla s veľkým ohlasom “

Prednáška " 1917, svetová vojna a vznik česko-slovenských légií " historika a člena Vedeckej rady Misie storočnice Prvej svetovej vojny, p. Frédéric Guelton a historika a člena Historického ústavu SAV, p. Michala Kšiňana, mala veľký úspech.

Prednáška sa konala v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave, v rámci sprievodného programu k fotografickej výstave „Vznik česko-slovenských légií“, ktorá je otvorená vo Francúzskom inštitúte od 24. januára.

Páni Guelton a Kšiňan priblížili početnému publiku kontext a jednotlivé etapy vzniku česko-slovenských légií vo Francúzsku, pričom sa zamerali na jednu z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie: generála Milana Rastislava Štefánika.

JPEGMichal Kšiňan odpovedá na otázky verejnoprávnej televízie RTVS.

Dernière modification : 12/02/2018

Haut de page