Pracovná návšteva delegácie skupiny francúzsko-slovenského priateľstva Senátu na Slovensku (25-28/04/2017).

Delegácia skupiny francúzsko-slovenského priateľstva Senátu, pod vedením jej predsedníčky, p. Conway-Mouret, v dňoch 25. – 28. apríla navštívila Slovensko. Počas návštevy sa uskutočnili viaceré stretnutia, ktorým dominovali aktuálne témy, najmä s členmi parlamentu (predsedníčkou skupiny priateľstva Slovensko-Francúzsko, p. Katarínou Cséfalvayovou – Most-Híd, a p. Martinom Klusom - SaS), a dvoma štátmymi tajomníkmi, p. Ivanom Korčokom a p. Norbertom Kurillom.

P. Conway-Mouret sprevádzali ďalší dvaja senátori, p. Gisèle Jourda, p. Pierre Médevielle a správkyňa, p. Nathalie Tilliole.

JPEG Stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva Zahraničných vecí a európskych záležitostí, p. Ivanom Korčokom.

Hlavnou témou rozhovoru s p. Korčokom bol Brexit, budúcnosť EÚ a krajiny Západného Balkánu.

JPEGStretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva Životného prostredia, p. Norbertom Kurillom.

Členovia delegácie sa zhovárali so štátnym tajomníkom Životného prostredia o napĺňaní cieľov Parížskej dohody, a o úspechu slovenského predsedníctva v Rade EÚ, počas ktorého sa uskutočnila ratifikácia dohody jej členskými štátmi.

Ďalším bodom programu delegácia skupiny francúzsko-slovenského priateľstva Senátu bolo stretnutie so splnomocnencom vlády pre integráciu Rómov, p. Ábelom Ravaszom, a predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, p. Milanom Belicom.

JPEGRozhovor s nitrianskym županom, p. Milanom Belicom.

S p. Belicom sa zhovárali o právomociach regiónov v oboch krajinách a hospodárskej situácii v Nitrianskom regióne.

Členovia delegácie potom navštívili automobilku PSA v Trnave a stretli sa so žiakmi a vyučujúcimi bilingválnej sekcie Gymnázia Metodova v Bratislave a oddelenia posilneného vyučovania francúzštiny Spojenej školy v Nitre.

JPEGStretnutie so žiakmi bilingválnej sekcie Gymnázia Metodova v Bratislave

Bilingválna sekciu navštevuje momentálne 284 žiakov, značku Label FrancEducation získala v r. 2014.

JPEGStretnutie so žiakmi oddelenia posilneného vyučovania francúzšiny Spojenej školy v Nitre

Získaním ocenenia Label FrancEducation v r. 2016 sa škola začlenila do siete vynikajúich frankofónnych školských zariadení a povzbudila svoju stálu snahu o udržanie spojenectva s Francúzskom a Frankofóniou.

Pracovnú návštevu francúzskej delegácie ukončili rozhovory na tému Frankofónie s kultúrnym radcom veľvyslanectva, riaditeľom Francúzskej medzinárodnej školy v Bratislave, a s troma osobnosťami slovenského kultúrneho života: bývalou veľvyslankyňou vo Francúzsku, p. Máriou Krásnohorskou, historičkou zameranou na osobnosť Milana Rastislava Štefánika, p. Bohumilou Ferenčuhovou, a prodekanom Právnickej fakulty UK a poradcom prezidenta v otázkach práva, p. Mariánom Gibom.

Dernière modification : 29/05/2017

Haut de page