Pracovná cesta veľvyslanca Francúzska na východe Slovenska (27-30/03/2017).

Veľvyslanec Francúzska uskutočnil v dňoch 27.-30. marca pracovnú návštevu na východe krajiny.

Okrem slávnostného otvorenia Honorárneho konzulátu Francúzska v Košiciach, honorárny konzul, p. David Mortreux, a J.E.p. Léonzi sa stretli s primátormi troch hlavných regionálnych miest (Košice, Prešov, Žilina) a zhovárali sa o partnerstve s miestnymi francúzskymi orgánmi. Znovuoživenie tohto partnerstva je založené na výmene skúseností v oblasti inteligentných miest. Primátori týchto troch veľkých miest venujú zvláštnu pozornosť témam mestskej dopravy a zaujímajú sa o úspešné projekty vo Francúzsku.

JPEG Rozhovor s primátorom Košíc, p. Rašim

V oblasti univerzitného vzdelávania sa uskutočnili srdečné a konštruktívne stretnutia s rektormi a dekanmi fakúlt, ktoré sa zúčastňujú na programoch spolupráce s Francúzskom. Tieto štyri univerzity (Technická univerzita Košice, Univerzita P. J. Šafárika Košice, Prešovská univerzita a Žilinská univerzita), vyjadrili záujem o prehĺbenie existujúcej spolupráce.

JPEG Rozhovor s predstaviteľmi vedenia STU Košice

JPEG Veľvyslanec Francúzska, p. Christophe Léonzi a rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc

P. Léonzi sa stretol aj s predstaviteľmi vedenia Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach a riadenia bilingválnej sekcie, ktorá zaznamenáva rastúci úspech , a ktorá v r. 2014 získala Label FrancEducation.

Veľvyslanec sa tiež zhováral so študentmi 4. a 5. maturitného ročníka. Dvaja študenti, ktorí sa nedávno zúčastnili Týždňa mladých vedeckých talentov v Paríži, zhodnotili svoj pobyt a prvú skúsenosť z mobility, čo umožnilo podrobnejšiu diskusiu o možnostiach pokračovania v štúdiu vo Francúzsku.

P. Léonzi počas pracovnej návštevy na východe Slovenska navštívil tri francúzske spoločnosti, ktoré pôsobia v tomto regióne: Inžinierske stavby Košice, skupina COLAS, Bel Slovensko Michalovce a Gindre Komponenty Krompachy.

JPEG Návšteva spoločnosti BEL v Michalovciach

Na spiatočnej ceste sa zastavil v Žiline, kde sa stretol s primátorom mesta a navštívil vedecký park Žilinskej univerzity. Pracovnú cestu ukončil účasťou na modelovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN – ZAMUN, na ktorom sa zúčastnilo približne 500 študentov, z toho desiatka z Francúzska (gymnázium Armentières).

JPEG Návšteva vedeckého parku Žilinskej univerzity

JPEG Príhovor p. Léonzi pri zahájení modelového zasadnutia Valného zhromaždenia OSN

Dernière modification : 18/05/2017

Haut de page