Portál "France.fr"

Informačné oddelenie Francúzskej vlády (SIG) spustilo 14. júla 2010 internetovú stránku www.france.fr, ktorá je oficiálnym portálom Francúzska. Tento portál spojí viaceré zdroje a služby francúzskeho internetu, ktoré môžu zaujímať Francúzov žijúcich v zahraničí, ako aj cudzincov, ktorí chcú získať informácie o Francúzsku.

Štruktúru internetovej stránky tvorí 6 hlavných rubrík :

Vedomosti : prehĺbiť si vedomosti o Francúzsku (o jeho geografii, histórii, hodnotách, inštitúciách, ...) ;

Návšteva : spoznávať Francúzsko, pripraviť svoj pobyt ;

Život : spoznať a používať praktické služby v každodennom živote vo Francúzsku (v oblasti bývania, zdravia, justície, športu, ...) ;

Štúdium : celoživotne sa vzdelávať

Práca : spoznať špecifiká fancúzskeho trhu práce a získať praktické informácie o profesionálnom živote

Podnikanie : získať pomoc pri medzinárodnom podnikaní.

Tento portál existuje v 5 rôznych jazykoch : francúzskom, anglickom, nemeckom, talianskom a španielskom.

http://www.france.fr

Dernière modification : 25/04/2012

Haut de page