Pohľad späť : Odovzdávanie dvojitých diplomov (05/12/2019).

Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa konalo v priestoroch francúzskej školy Mod’Spé slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov slovenským študentom, ktoré bolo organizované Francúzskym inštitútom na Slovensku v spolupráci so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom. Podujatia sa zúčastnilo vyše 130 osôb z radov zástupcov slovenských a francúzskych partnerských univerzít, študenti a ich rodinní príslušníci.

Diplom si prevzalo z rúk riaditeľa Francúzskeho inštitútu, pána Jeana-Pierrea Jarjanettea, 22 študentov, ktorí absolvovali slovenský študijný program v spolupráci s francúzskymi univerzitami, vďaka čomu získali aj slovenský aj francúzsky diplom. K úspešnému absolvovaniu štúdia im zablahoželala aj pani Karla Wursterová, Generálna riaditeľka Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí SR, ktorá svojím príhovorom otvorila podujatie.

Viac na:

https://institutfrancais.sk/aktuality/883/odovzdavanie-dvojitych-diplomov-2019/

Dernière modification : 10/12/2019

Haut de page