Podpísanie dohody medzi veľvyslanectvom Francúzska a UP Slovensko (30/11/2016)

Veľvyslanec Francúzska na Slovensku, J.E.p. Christophe LÉONZI, a generálny riaditeľ Up Slovensko, p. Štefan Petrík, za prítomnosti konateľa Skupiny UP a predsedu Nadácie UP, dňa 30. novembra podpísali partnerstvo, ktorého cieľom je rozvíjať activity na podpora občianskej spoločnosti a organizácií sociálneho a solidárneho hospodárstva na Slovensku.

JPEG

Táto dohoda bola podpísaná počas konferencie « Sociálne hospodárstvo ako hnací motor rozvoja zamestnanosti na regionálnej úrovni », ktorá sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie konala 30. novembra a 1. decembra v Bratislave. Na konferencii sa zúčastnili štátna tajomníčka pre priemysel, remeslá, spotrebu a sociálne a solidárne hospodárstvo, p. Martine PINVILLE, a p. Jean-Philippe POULNOT.

Skupina Up, ktorej materská spoločnosť je družstvo, patrí k významným predstaviteľom sociálnej a solidárnej ekonomiky (SSE), ktorá je odvetvím budúcnosti, pretože sa v ňom snúbi modernosť, inovácia, spoločenská zodpovednosť a trvalo udržateľný rozvoj. SSE je charakterizovaná demokratickým fungovaním, ktoré priamo spája zamestnancov a úspech firmy a získava si čoraz viac priaznivcov. V Európskej únii sa k nej hlási až 10 % firiem.

JPEG

Nadácia skupiny Up už viac ako 17 rokov pôsobí v týchto piatich oblastiach: podpora najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, rozvoj občianskej spoločnosti, podpora kultúry a vzdelávania, podpora trvalo udržateľného rozvoja, prevencia a zdravie a rozvoj aktivít s tým spojených. Od svojho vzniku podporila viac ako 750 projektov príspevkami v celkovej hodnote 3,3 milióna eur.

Nadácia skupiny Up v roku 2014 podpísala s Ministerstvom zahraničných vecí Francúzska zmluvu o medzinárodnom partnerstve, ktorá jej umožňuje konať a podporovať sociálne zmysluplné a ekonomicky životaschopné projekty vo všetkých krajinách, v ktorých skupina Up pôsobí.

Na Slovensku táto spolupráca prebieha na lokálnej úrovni medzi slovenskou pobočkou skupiny Up – LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. a Francúzskou ambasádou, ktorí spoločne navrhnú projekty a predložia ich na schválenie nadácii.

JPEG

O skupine Up

Skupina Up (bývalá Groupe Chèque Déjeuner) je medzinárodná nezávislá skupina, ktorá patrí svojim zamestnancom. Ponúka produkty a služby (poukážky, karty, mobilné aplikácie, webové riešenia), ktoré uľahčujú prístup k stravovaniu, kultúre, koníčkom, vzdelávaniu, pomoci v domácnosti, sociálnej pomoci, správe nákladov firiem, motivácie a stimulácie vo vernostných programoch. Skupina Up je prostredníctvom svojich produktov každý deň súčasťou životov viac ako 21,3 milióna ľudí v 17 krajinách. Združuje 2 685 spolupracovníkov a v roku 2015 emitovala produkty v hodnote 6,6 miliardy eur www.up-group.coop

Skupina Up má od roku 1996 pobočku aj na území Slovenskej republiky – spoločnosť LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. – www.up-slovensko.sk

O Nadácii skupiny Up

Vznikla v roku 1999 po záštitou Nadácie Francúzska. Angažuje sa v podpore projektov bojujúcich proti akýmkoľvek formám segregácie a diskriminácie a vytvárajúcich pracovné miesta prostredníctvom sociálnej inovácie, lokálneho a trvalého regionálneho rozvoja, propagujúcich sociálnu a solidárnu ekonomiku a demokratické riadenie. Nadácia skupiny Up rozvíjala svoje aktivity predovšetkým vo Francúzsku s cieľom rozšíriť ich do všetkých krajín, v ktorých skupina Up pôsobí. Od svojho vzniku podporila viac ako 750 projektov príspevkami v celkovej hodnote 3,3 milióna eur.

Dernière modification : 27/01/2017

Haut de page