Podpis zmluvy o podpore spoločností medzi Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou a Ubifrance 12. júla v Bratislave

P. Christophe Lecourtier, generálny riaditeľ Ubifrance a pán Tibor Lazarovič, president Francúzsko-slovenskej obchodnej komory (CCFS) podpísali 12. júla 2011 v priestoroch veľvyslanectva dohodu, ktorá určuje rámec ich splupráce v oblasti podporných služieb pre spoločnosti pre rok 2012.

Ekonomické oddelenie Veľvyslanectva už nebude zabezpečovať podporu
podnikov od roku 2012 a bude to práve Francúzsko-slovenská obchodná komora, ktorá prevezme do svojej pôsobnosti túto aktivitu. Zmluva upravuje pravidlá spolupráce s Ubifrance, s prístupom CCFS k nástrojom a marketingu Ubifrance.

Predpokladá sa vyššia plynulosť prevádzky, pretože CCFS rozhodol najať dvoch zamestnancov ekonomického oddelenia, ktorí budú zodpovednú za rôzne hospodárskych odvetví.

Pripájame niekoľko fotografií z tejto ceremónie.

JPEG - 111.5 ko
JPEG - 127.9 ko
JPEG - 30.1 ko
JPEG - 104 ko
JPEG - 100.1 ko
JPEG - 112.7 ko

Dernière modification : 21/07/2011

Haut de page