PARÍŽ 2018 – 10. ročník Gay Games

V Paríži sa od 4. do 12. augusta bude konať v poradí 10. ročník Gay Games. Tieto hry sú najväčším športovým a kultúrnym podujatím, ktoré je otvorené pre všetkých dospelých, bez ohľadu na rod alebo sexuálnu orientáciu, etnickú príslušnosť alebo hendikep….

Tento 10. ročník Gay Games sa nesie v znamení troch princípov, ktoré bez výberu združia viac ako 15 000 účastníkov a 40 000 návštevníkov: zúčastniť sa, začleniť sa a prekonať sám seba.

PNG

Viac informácií v anglickom jazyku:

PDF - 2.2 MB
(PDF - 2.2 MB)

Dernière modification : 11/05/2018

Haut de page