Oslavy 74. výročia slovenského národného povstania

P. Philippe Morel, chargé d’affaires a.i, a vojenský atašé, pplk. Daniel Kopecky, reprezentovali Francúzsko na pietnych aktoch v Bratislave (27/08), na Strečne (28/08) a v Banskej Bystrici (29/08) pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania.

Na povstaní sa pod vedením Kpt. Lannurien zúčastnilo približne 200 francúzskych občanov, bývalých vojakov, ktorí ušli z rakúskych a maďarských väzenských táborov a civilistov, prepustených z nútených prác a pracujúcich v zbrojárskych závodoch v Dubnici nad Váhom. 56 z nich padlo a 45 bolo zranených.

Na Strečne je pochovaných 24 francúzskych bojovníkov.

JPEG
P. Philippe Morel, chargé d’affaires a.i., položil veniec v mene Francúzskeho veľvyslanectva na pietnom akte v Bratislave .
JPEG

Pamätník padlých francúzskyh hrdinov v SNP na vŕšku Zvonica na Strečne .

JPEG

P. Philippe Morel, chargé d’affaires a.i., vojenský atašé, pplk. Daniel Kopecky, a Arnaud Khodjamirian reprezentovali Francúzsko na pietnom akte na Strečne.

JPEG

Silné zastúpenie Francúzska na čele s p. Philippe Morel, chargé d’affaires a.i., na pietnom akte v Banskej Bystrici.

Dernière modification : 25/09/2018

Haut de page