Olympiáda vo francúzskom jazyku (31. marec 2017)

Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných, stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Je rozdelená do 6 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C) a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách - školské, krajské, celoštátne, v zmysle pokynov Organizačného poriadku Olympiády vo francúzskom jazyku a aktuálnych Metodicko – organizačných pokynov Olympiády vo francúzskom jazyku.

JPEG

Veľvyslanec na Slovensku, J.E.p. Christophe Léonzi, radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť a riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku, p. Jean-Pierre Jarjanette a atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu, p. Emmanuelle Daill, zablahoželali a odmenili víťazov tejto národnej súťaže.

Osobitne by sme chceli poďakovať organizátorom olympiády: pani Jane Bírovej, Iuvente a všetkým učiteľom, ktorí pomáhajú šíriť francúzštinu na Slovensku.

Viac informácií na:

https://institutfrancais.sk/aktuality/505/jazolympiady17/

Dernière modification : 25/04/2017

Haut de page