Okrúhly stôl na tému « archeologický výskum v Bratislave a Bibracte (Francúzsko)»

V rámci spolupráce Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a Európskeho archeologického centra v Bibracte, sa v dňoch 4. a 5. septembra na Bratislavskom hrade konal okrúhly stôl. Jeho cieľom bolo vedeckým a metodologickým spôsobom konfrontovať archeologické výskumy v lokalitách Bratislavy a Bibracte.

JPEG

V týchto lokalitách v 1. storočí pred Kristom sídlili významné regionálne orgány, potrvrdzujúce výsadné a rané kontakty s rímskym svetom. Ich spolupráca vznikla v rámci programu Štefánik, s finančnou podporou Agentúry pre vedu a výskum APVV a Campus France.

Hlavnými organizátormi tohto seminára boli predsedníčka Slovenskej archeologickej spoločnosti, pani Margaréta Musilová, a generálny riaditeľ Európskeho archeologického centra/Bibracte, p. Vincent Guichard.

Medzinárodný okrúhly stôl otvoril veľvyslanec Francúzska na Slovensku, J. E. p. Christophe Léonzi.

JPEG

Vďaka ambicióznemu programu na obnovenie a zvýšenie hodnoty Bratislavského hradu v rokoch 2008-2014 sa uskutočnili výnimočné nálezy týkajúce sa prvotnej mestskej lokality, ktoré sú súčasťou významného archeologického spisu. Tieto nálezy, najmä pozostatky rímskych stavieb, sú dôkazom, že Bratislava bola v 1. storočí pred Kristom križovatkou rôznych vplyvov. Navyše nachádzame všadeprítomné stopy násilného pustošenia, ktoré sa spájajú s jedným alebo viacerými vojenskými epizódami. Vedecké tímy, ktoré sa rôznym spôsobom podieľali na výskumoch, zverejnili tieto stopy vo viacerých predbežných publikáciách. Na margo výstavy Kelti z Bratislavy, ktorá na stenách Bratislavského hradu zachytáva objavy od r. 2008.

Seminár zo dňa 4. a 5. septembra zahŕňal tri hlavné ciele:

-  Priblížiť medzinárodnej komunite archeológov tieto základné objavy, aby lepšie pochopili kultúrne a sociálne zmeny oblastí Stredného Dunaja v prelomovom období ich dejín,
-  Podporiť výmenu skúseností v rámci komunity archeológov, ktorí sa zaoberajú keltskými náleziskami v povodí Stredného Dunaja, a tak prispieť k súhrnu údajov o najstaršom osídlení týchto lokalít ( 2. stor. pred Kristom/1. stor. po Kristovi),
-  Načrtnutie cieľov regionálneho výskumného programu na území Stredného Dunaja v 1. stor. pred Kristom.

Seminár podporili aj Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Slovenská archeologická spoločnosť SAV a Slovenské národné múzeum.

JPEG

Dernière modification : 21/09/2017

Haut de page