Odovzdanie finančnej pomoci dvom slovenským združeniam.

V stredu 7. júna 2017 odovzdali J.E. p. Christophe LÉONZI, veľvyslanec Francúzska na Slovensku, a p. Štefan Petrík, predstaviteľ Skupiny Groupe Up-Chèque déjeuner, šek v hodnote 5000 eur dvom slovenským združeniam, zameraným na podporu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva:

JPEG

Pani Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a pán Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, poctili túto udalosť svojou prítomnosťou.

JPEG

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku podpísalo so slovenskou pobočkou Nadácie Groupe Up - LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. partnerskú zmluvu, ktorej cieľom je podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva, občianskej spoločnosti a štruktúr sociálnej a solidárnej ekonomiky na Slovensku.

JPEG

Tento rok, po prvýkrát, slovenská Skupina Up – LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. a Francúzske veľvyslanectvo vybrali spolu dva projekty, ktoré sa usilujú povýšiť na vyššiu úroveň kultúru a vzdelávanie, zdravie i starostlivosť a rozvoj aktivít s tým spojených.

Dernière modification : 10/07/2017

Haut de page