Oddelenie pre vnútornú bezpečnosť

Oddelenie pre vnútornú bezpečnosť

Oddelenie pre vnútornú bezpečnosť Francúzskeho veľvyslanectva riadené pridelencom pre vnútornú bezpečnosť, spadá pod Riaditeľstvo medzinárodnej spolupráce.

Pod vedením veľvyslanca zastupuje riaditeľstvá Ministerstva vnútra a všetky oddelenia Generálneho riaditeľstva Národnej polície (D.G.P.N) a Generálneho riaditeľstva Národnej žandarmérie (D.G.G.N).

Úlohy pridelenca

Úlohy pridelenca pre vnútornú bezpečnosť
Pridelenec pre vnútornú bezpečnosť je poverený dvojitou úlohou. Je poradcom veľvyslanca v oblasti patriacej do kompetencií Ministerstva vnútra týkajúcich sa predovšetkým problematiky vnútornej bezpečnosti. Je odborným poradcom pre miestne policajné orgány a pre ďalšie oddelenia patriace do kompetencií Ministerstva vnútra danej krajiny. Je odborným poradcom pre mieste policajné orgány a iné oddelenia patriace pod Ministerstvo vnútra miestnej krajiny.

Z toho titulu:

  • definuje, navrhuje a zavádza programy medzinárodnej odbornej policajnej spolupráce, ktoré sú súčasťou vládnych priorít Francúzska a Slovenska;
  • realizuje operatívnu spoluprácu s oddeleniami patriacimi pod D.G.P.N alebo D.G.G.N;
  • prispieva k prezentácii a vysvetleniu politiky vnútornej bezpečnosti definovanej a riadenej francúzskymi vládnymi orgánmi;
  • reprezentuje Riaditeľstvo medzinárodnej spolupráce na Slovensku

Riaditeľstvo medzinárodnej spolupráce (D.C.I)

Policajné riaditeľstvo je pod vedením generálnych riaditeľov národnej polície a národnej žandarmérie a spolupracuje pri realizácii zahraničnej politiky Francúzska v oblasti vnútornej bezpečnosti. Prispieva vo svojej príslušnosti k vytvoreniu medzinárodnej stratégie Ministerstva vnútra. V súčasnosti zahŕňa do jednej hlavnej štruktúry medzinárodné spolupráce polície i žandarmérie.

Úlohy D.C.I

  • D.C.I koordinuje medzinárodnú odbornú spoluprácu vnútornej bezpečnosti. Vedie sieť oddelení vnútornej bezpečnosti;
  • Spolu s francúzskym Ministerstvom zahraničných vecí dohliada na zostavenie programu, realizáciu a priebežnú kontrolu akcií odbornej policajnej spolupráce a národných žandarmérií. Zaisťuje pre obe generálne riaditeľstvá odbornú prípravu, vyjednávanie a vypracovanie dohôd vnútornej bezpečnosti ako aj ich plnenie;
  • V možnostiach svojich prostriedkov, DCI prispieva k podpore francúzskej technológie v rámci bezpečnostného vybavenia a prináša posudok ako v riadení, tak i v prevencii riadenia krízy;
  • V oblasti operatívnej spolupráce, je DCI poverené poskytovať informácie z krajín, v ktorých je zastúpené, a ktoré môžu mať dopad na národnú bezpečnosť alebo na bezpečnosť francúzskych občanov, či francúzskych záujmov;
  • Prináša tiež podporu policajným oddeleniam a žandarmérii v oblasti pátrania a výmeny informácií justičného charakteru so zahraničnými partnermi rešpektujúc pravidlá medzinárodnej policajnej a justičnej spolupráce;
  • Zároveň poskytuje pomoc pri vykonávaní medzinárodných dožiadaní o právnu pomoc. Na žiadosť alebo podnet realizuje štúdie týkajúce sa právnych rámcov, policajných a justičných praktík našich hlavných partnerov, ktoré pomáhajú pri včasnom odhaľovaní vznikajúcich hrozieb a rizík.

Oddelenie pre vnútornú bezpečnosť sa od r. 2002 nachádza na Francúzskom veľvyslanectve vo Viedni.

Pomáha asistovať tamojšej francúzskej komunite rezidentov. Okrem Rakúska jej pôsobnosť zahŕňa Slovinsko (od r. 2010) a Českú republiku a Slovensko (od r. 2014).

Oddelenie vnútornej bezpečnosti zastupuje atašé pre vnútornú bezpečnosť a dvaja asistenti.

Kontakt:

Service de Sécurité Intérieure
Technikerstraße 2
A-1040 Wien
Tel : +43 1 50 27 51 69
Fax : +43 1 50 27 51 65
E-mail :ssi.vienne-amba@diplomatie.gouv.fr

Spolupráca v obrázkoch:

Užitočné odkazy:

Dernière modification : 30/01/2018

Haut de page