Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť

Úlohou oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť je rozvíjanie francúzsko-slovenskej spolupráce v oblasti kultúry, výučby francúzskeho jazyka, vysokého školstva, vedy a verejnej správy.
V oblasti vedeckej a univerzitnej spolupráce medzi Francúzskom a Slovenskom ide hlavne o podporu študentských mobilít ako aj mobilít pre vysokoškolských pracovníkov a výskumných pracovníkov prostredníctvom štipendií, ktoré sú dostupné od úrovne magisterského stupňa štúdia. Ďalej oddelenie prispieva k vytváraniu a udržiavaniu medzinárodných vzťahov medzi univerzitami a výskumnými laboratóriami, či už v oblasti vzdelávania alebo rôznych výskumných projektov. Od roku 2011 informácie o študijných programoch vo francúzštine združuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút, ktorý sídli na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Francúzske programy, ktoré poskytujú univerzity v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, pod dvojitým vedením s francúzskymi univerzitami, sa týkajú hlavne oblasti ako sú ekonómia, manažment, medzinárodné vzťahy a politické vedy. V nasledujúcich rokoch by sa mala spolupráca rozšíriť aj o odborné vzdelávanie, o nadviazanie spolupráce medzi univerzitami a podnikmi, a o podporu inovácie a valorizácie v oblasti výskumu, ktoré sú ústrednými témami oboch krajín v rámci stratégie EÚ.
V oblasti vzdelávanie a jazykovej spoluprácesa oddelenie sústreďuje v prvom rade na učenie a výučbu francúzskeho jazyka na Slovensku od úrovne materskej školy po univerzity, a to prostredníctvom podpory vzdelávanie učiteľov francúzštiny a podporovaním štyroch gymnázií s bilingválnou sekciou v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Trenčíne. Francúzsko a Slovensko ďalej podporujú rozvoj Francúzskej školy v Bratislave, ktorú dnes, desať rokov od svojho vzniku, navštevuje približne 150 žiakov. A nakoniec, oddelenie prispieva k rozvíjaniu výučby francúzštiny pre dospelých prostredníctvom kurzov na Francúzskom inštitúte, ktoré je možné doplniť skúškami DELF-DALF, oficiálnymi medzinárodne uznávanými certifikátmi potvrdzujúcimi dosiahnutú úroveň francúzštiny.
V oblasti kultúry , je dialóg medzi slovenskou a francúzskou scénou bohatý a prejavy súčasnej francúzskej umeleckej scény sú zastúpené v kultúrnom živote, či už ide o divadlo, výtvarné umenie alebo scénické umenie. Navyše, už 20 rokov je Francúzsky inštitút významným aktérom na kultúrnej scéne ako jeden z podporovateľov rôznych podujatí, ktoré spestrujú kultúrny život na Slovensku, a vďaka ktorým sa na Slovensku prezentujú francúzski umelci, a rôzni predstavitelia výtvarného umenia, ktorých diela Francúzsky inštitút vystavuje vo svojej galérii. Netreba zabudnúť ani na mediatéku bohatú na vyše 26 000 titulov (knihy, tlač, zvukové dokumenty, multimédia), vďaka ktorým majú jej návštevníci pravidelný prístup k francúzskej literatúre, tlači, hudbe či kinematografii.
Francúzsko-slovenská spolupráca je takisto o názorových diskusiách. Vďaka Oddeleniu pre spoluprácu a kultúrnu činnosť na Slovensku sa konajú rôzne názorové diskusie za prítomnosti francúzskych intelektuálov, konferencie a semináre, kde sa stretávajú odborníci z oboch krajín. Tieto podujatia sú organizované na rôzne témy, akými sú napríklad urbanizmus, média, právo, umenie, Európa, ľudské práva či vzdelávanie úradníkov na francúzskej škole ENA.

Viac informácií :
Viac podrobností a aktuálne informácie o jednotlivých programoch sú dostupné na stránke Francúzskeho inštitútu na Slovensku: www.institutfrancais.sk
Informácie o tom, na koho sa obrátiť, ak chcete spolupracovať v jednej z vyššie uvedených oblastí nájdete na stránke Francúzskeho inštitútu – sekcia kontakty.

Dernière modification : 22/02/2013

Haut de page