Ocenenie decentralizovanej spolupráce medzi Hautes- Pyrénées/Lurdy a prešovským regiónom/Levoča (18/12/2018)

Predseda Prešovského samosprávneho kraja, p. Milan Majerský, dňa 18. decembra slávnostne odovzdal cenu departmentu Hautes-Pyrénées a mestu Lurdy, za vynikajúcu viacročnú spoluprácu v oblasti kultúry, turizmu, a organizovania pútí.

JPEG

Slávnostné podujatie sa konalo v prešovskom Divadle Jonáša Záborského, za prítomnosti primátorky Lurdov, p. Josette Bourdeu, zástupcu departmentu Hautes-Pyrénées a starostu Castelnau-Magnoac, p. Bernard Verdier, veľvyslanca Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, honorárneho konzula, p. David Mortreux, a predsedu France Slovaquie Avenir, p. Christian Laur s manželkou.

JPEG

Pán veľvyslanec Léonzi predtým navštívil Košice, kde sa zúčastnil na malej vianočnej oslave, ktorú usporiadali Francúzska aliancia a Bilingválne gymnázium. Žiaci si pripravili kultúrny program : tanečné, spevácke a divadelné vystúpenia vo francúzskom jazyku. Svojím hlasom rozjasnil podujatie aj operný spevák Miroslav Dvorský.

Dernière modification : 28/01/2019

Haut de page