Ocenenie L’ORÉAL-UNESCO « pre ženy vo vede » (13/06/2018)

Slávnostné podujatie otvoril veľvyslanec Francúzska, J. Exc. p. Cristophe Léonzi, spolu s generálnou tajomníčkou Slovenskej komisie pre UNESCO, p. Máriou Krásnohorskou, a generálnym riaditeľom L’Oréal pre Českú republiku a Slovensko, p. Tomášom Hruškom.

PDF - 218 kB
(PDF - 218 kB)

Príhovor p. Léonzi (v anglickom jazyku) :

Na podujatí sa zúčastnili aj štátna tajomníčka ministerstva školstva, p. Oľga Nachtmanová, a predseda SAV, p. Pavol Šajgalík.

Súťaž združila 34 kandidátok, ktoré hodnotil multidisciplinárny výbor v zložení riaditeľ L’Oréal, Tomáš Hruška, zástupcovia SAV a UNESCO.

JPEG11 finalistiek a hostia – Zdroj : tlačové odd.

Do finale postúpilo 11 kandidátok, z ktorých porota vybrala dve, p. Andreu Strakovú-Fedorkovú (v kategórii do 35. rokov) a p. Marianu Dersziovú (v kategórii 36-45 r.). Víťazky boli odmenené sumou 5000 eur.

JPEGDve laureátky s p. Tomášom Hruškom - Zdroj : tlačové odd.

Ocenenie L’ORÉAL-UNESCO « pre ženy vo vede » vzniklo pred 20 rokmi v Paríži, odmeňuje vedkyne, ktoré prispeli k vedeckému pokroku v oblasti vedy o živých organizmoch a náuky o materiáloch. Cieľom je zlepšiť zastúpenie žien na vedeckých pozíciách, a to uznaním a vyzdvihnutím ich účasti na vedeckom pokroku. Program tiež umožňuje zvyšovať povedomie mladých žien, čo sa týka vedy.

Dernière modification : 15/06/2018

Haut de page