Objavte dobové dokumenty o Štefánikovi a Francúzsku

Vyzdvihuje viac-menej známe biografické, vojenské, politické, intelektuálne súvislosti, ktoré spájajú osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika s Francúskou republikou a jej ideálmi, prostredníctvom prezentácie názorných elektronických dokumentov (fotografie, rytiny, úradné listiny, listy, osobné predmety...).

Uverejnenie začalo pri príležitosti slávnostného otvorenia výstavy o vzniku česko-slovenských légií, ktorú usporiadal Francúzsky inštitút na Slovensku.

Informácie a dokumenty budú uverejnené až do mája 2019, výročia úmrtia generála Štefánika.


Misia na Sibíri

Ako vtedajší minister vojny nového Československa, Milan Rastislav Štefánik na prelome rokov 1918/19 uskutočnil misiu na ruský ďaleký vychod a na Sibír. Československí legionári po viacerých rokoch bojov strácali motiváciu poraziť boľševikov a chceli sa vrátiť do vlasti. Postavenie nového štátu na medzinárodnej scéne však bolo ešte stále krehké a Štefánik musel presvedčiť legionárov, aby pokračovali v bojoch a získali podporu svetových veľmocí. Tieto jedinečné a takmer nepoznané zábery zobrazujú Štefánika pravdepodobne v Čeľabinsku alebo (a) Jekaterinburgu v decembri 1918, v spoločnosti generálov Syrového (hlavný veliteľ Československej armády v Rusku) a Gajdu.
JPEG
Predseda Francúzskej vlády a minister vojny, Georges Clemenceau, v auguste 1918 zaslal listom generálovi Maurice Janin sériu inštrukcíí na nábor českých a slovenských vojakov na Sibíri. Generála Janina bude na jeho misii sprevádzať genrál Milan Rastislav Štefánik.
JPEG

..........................

JPEG

Copyright - Service historique de la Défense, CHA, Vincennes

Zdvorilostný preklad:

PDF - 44.2 kB
(PDF - 44.2 kB)

Milan Rastislav Štefánik, srdcom Francúz

M. R. Štefánik žil vo Francúzsku od r. 1904, a v r. 1909 sa rozhodol požiadať o povolenie na trvalý pobyt a udelenie francúzskeho štátneho občianstva. Pôvodne chcel vo Francúzsku zostať len dva roky a potom sa vrátiť do Prahy.
Tieto žiadosti dokazujú zmenu jeho plánov, ako aj náklonnosť k novej vlasti. Navyše, titul francúzskeho občana Štefánikovi umožňuje získať väčšiu štátnu podporu na úspešné uskutočnenie jeho vedeckých projektov.

Dekrétom z 18. marca 1910 získava povolenie na trvalý pobyt na obdobie piatich rokov, s cieľom získať štátne občianstvo. 27. júla 1912 Štefánik získava francúzske občianstvo. )]

Nižšie je uvedený rukopis M.R. Štefánika, ktorým žiada povolenie na trvalý pobyt. Pochádza z archívu Vojenského historického ústavu Francúzskej republiky.

JPEG

(Neoficiálny preklad listu )

PDF - 30.8 kB
(PDF - 30.8 kB)

Nižšie sa nachádza portrét Štefánika, ktorého autorom je jeho český priateľ z parížskeho obdobia Tavík František Šimon (1877-1942), maliar, rytec a umelec.

JPEG

Dernière modification : 13/03/2018

Haut de page