Objavte dobové dokumenty o Štefánikovi a Francúzsku

Vyzdvihuje viac-menej známe biografické, vojenské, politické, intelektuálne súvislosti, ktoré spájajú osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika s Francúskou republikou a jej ideálmi, prostredníctvom prezentácie názorných elektronických dokumentov (fotografie, rytiny, úradné listiny, listy, osobné predmety...).

Uverejnenie začalo pri príležitosti slávnostného otvorenia výstavy o vzniku česko-slovenských légií, ktorú usporiadal Francúzsky inštitút na Slovensku.

Informácie a dokumenty budú uverejnené až do mája 2019, výročia úmrtia generála Štefánika.

Milan Rastislav Štefánik, astronóm.

Zatiaľ čo na Generála Milana Rastislava Štefánika (1880-1919) si spomíname ako na významného slovenského politika a diplomata, ako astronóm je málo známy. Napriek tomu, že precestoval celý svet, aby splnil viaceré astronomické misie francúzskej vlády.

‘Bureau des longitudes’ ho preto v r. 2010 vyslalo v na Tahiti, aby preskúmal pohyb Halleyho kométy a zatmenie slnka dňa 28. apríla 1911 vo Vavau (súostrovie Tonga).
Astronóm ihneď zasvätil celú svoju energiu tomuto projektu. Aby mohol pokračovať v pozorovaniach, na vrchu Faiere v okolí Sainte Amélie založil jednoduchú drevenú hvezdáreň, s kupolou chrániacou teleskop a všetky dôležité prístroje. Tahiťania ho nazvali Taatahio fetia, « muž, ktorý sa pozerá na hviezdy ».

Ministerstvo Kolónií Štefánika oficiálne vymenovalo za riaditeľa hvezdárne, a za šéfa meteorologickej služby a miestneho rádiotelegrafického projektu. Štefánikove materiály sa po jeho odchode a ukončení Prvej svetovej vojny roztratili. Hvezdáreň bola zničená počas požiaru dňa 9. septembra 1948.

Štefánik svojím pôsobením, ale najmä fotografickými reportážami, prispel k vytvoreniu malej slovenskej komunity na Tahiti. Vďaka nemu sa tento ostrov zviditeľnil v Českej republike a na Slovensku. Bol jedným z prvých, ktorí zachytili krajiny Pacifiku, a teda aj Tahiti, na fotografii. Tahiťania si ho veľmi vážili.
Le Mont Faiere nebol len sídlom hvezdárne…Keď v Európe vypukla Prvá svetová vojna (3. augusta 1914), aby zabezpečil obranu Tahiti, veliteľ Destremeau vybral Le Mont Faiere za miesto veliteľského štábu. Už 13 rokov tu strážnik Patrice Burns sledoval šíre more a semafor signalizoval blížiace sa lode. Odtiaľto Destremeau riadil operácie, telefonicky komunikujúc s delostrelcami z Pic rouge a kasární.

V r. 1935 bola k hvezdárni pripojená aj meteorologická stanica. Namiesto cesty Hermon, ktorá vľavo pokračuje na avenue Pouvanaa (ex Bruat), meteorológovia na ceste do práce využívali skratku. Zaparkovali bicycle nižšie a štverali sa asi 400 m do 40% kopca. V septembri 1948 zničil hvezdáreň Le Mont Faiere požiar.

PNGFotografia, ktorú zachytil Milan Rastislav Štefánik

Slovenská delegácia pod vedením Dr. Miroslava Musila et Františka Keleho v r. 1994 vyrobili na pamiatku Štefánika plaketu, ktorá bola umiestnená na stĺpe v meste Papetee, mieste bývalej hvezdárne.

Takmer po sto rokoch, ktoré uplynú od jeho úmrtia, je veľmi dôležité pripomenúť si tohto veľkého človeka, ktorý svojimi vedeckými poznatkami slúžil Polynézii a prispel tak k šíreniu legendy o Tahiti v Európe.

JPEGKamenná tabuľa na pamiatku Štefánika vo Faiere, Sainte Amélie
(Zdroj & foto : www.ville-papeete.pf)

Slovenské Národné Múzeum – Výstava prezentuje kolekciu predmetov, ktoré priniesol Milan Rastislav Štefánik z ostrova Tahiti.


Misia na Sibíri

Ako vtedajší minister vojny nového Československa, Milan Rastislav Štefánik na prelome rokov 1918/19 uskutočnil misiu na ruský ďaleký vychod a na Sibír. Československí legionári po viacerých rokoch bojov strácali motiváciu poraziť boľševikov a chceli sa vrátiť do vlasti. Postavenie nového štátu na medzinárodnej scéne však bolo ešte stále krehké a Štefánik musel presvedčiť legionárov, aby pokračovali v bojoch a získali podporu svetových veľmocí. Tieto jedinečné a takmer nepoznané zábery zobrazujú Štefánika pravdepodobne v Čeľabinsku alebo (a) Jekaterinburgu v decembri 1918, v spoločnosti generálov Syrového (hlavný veliteľ Československej armády v Rusku) a Gajdu.
JPEG
Predseda Francúzskej vlády a minister vojny, Georges Clemenceau, v auguste 1918 zaslal listom generálovi Maurice Janin sériu inštrukcíí na nábor českých a slovenských vojakov na Sibíri. Generála Janina bude na jeho misii sprevádzať generál Milan Rastislav Štefánik.
JPEG

..........................

JPEG

Copyright - Service historique de la Défense, CHA, Vincennes

Zdvorilostný preklad:

PDF - 44.2 kB
(PDF - 44.2 kB)

Milan Rastislav Štefánik, srdcom Francúz

M. R. Štefánik žil vo Francúzsku od r. 1904, a v r. 1909 sa rozhodol požiadať o povolenie na trvalý pobyt a udelenie francúzskeho štátneho občianstva. Pôvodne chcel vo Francúzsku zostať len dva roky a potom sa vrátiť do Prahy.
Tieto žiadosti dokazujú zmenu jeho plánov, ako aj náklonnosť k novej vlasti. Navyše, titul francúzskeho občana Štefánikovi umožňuje získať väčšiu štátnu podporu na úspešné uskutočnenie jeho vedeckých projektov.

Dekrétom z 18. marca 1910 získava povolenie na trvalý pobyt na obdobie piatich rokov, s cieľom získať štátne občianstvo. 27. júla 1912 Štefánik získava francúzske občianstvo. )]

Nižšie je uvedený rukopis M.R. Štefánika, ktorým žiada povolenie na trvalý pobyt. Pochádza z archívu Vojenského historického ústavu Francúzskej republiky.

JPEG

(Neoficiálny preklad listu )

PDF - 30.8 kB
(PDF - 30.8 kB)

Nižšie sa nachádza portrét Štefánika, ktorého autorom je jeho český priateľ z parížskeho obdobia Tavík František Šimon (1877-1942), maliar, rytec a umelec.

JPEG

Dernière modification : 17/05/2018

Haut de page