Neformálne stretnutie predsedov parlamentov Európskej únie.

Na pozvanie predsedu Parlamentu Slovenskej republiky, p. Andreja Danka, sa v dňoch 6.-7. októbra konal neformálny samit predsedov parlemantov členských krajín EÚ a Európskeho parlamentu. Francúzsko na stretnutí zastupoval predseda senátu, p. Gérard LARCHER.

JPEG
Príchod predsedu Francúzskeho senátu, p. Gérard Larcher, na miesto konania neformálneho samitu, Bratislavskej Reduty, v sprievode veľvyslanca Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi.

Stretnutie pod heslom « Naučme sa lepšie spoznávať », sa zapísalo do oficiálneho harmonogramu slovenského predsedníctva v Rade EÚ ako jedno z najdôležitejších podujatí.

JPEG
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko víta p. Gérarda Larchera.

Diskusia v prvej časti konferencie bola zameraná na súčasné výzvy európskeho projektu, a tiež na možnosti preklenutia vznikajúcej priepasti medzi EÚ a jej občanmi.

JPEG

V druhej časti konferencie sa diskutovalo o úlohe, ktorú zohrávajú národné parlamenty pri súdržnosti a stabilite EÚ, a otázke jej globálnej angažovanosti.

Na záver samitu sa konala spoločná tlačová beseda s účasťou p. Gréarda LARCHERa.

JPEG

Dernière modification : 13/01/2017

Haut de page