Neformálna schôdza Hospodárskeho a finančného výboru v Bratislave (11-12/06/2015).

Riaditeľ Francúzskej Štátnej pokladnice, p. Bruno Bézard, v dňoch 10-12. júna navštívil Bratislavu pri príležitosti neformálnej schôdze Hospodárskeho a finančného výboru (CEF). Na stretnutí sa zúčastnili aj p. Muriel Lacoue-Labarthe a p. William Roos, zástupcovia riaditeľa Generálneho riaditeľstva štátnej pokladnice (Ministerstvo financií a verejných účtov).

Pripomíname, že Hospodársky a finančný výbor bol vytvorený na základe zmlúv Európskej únie. Predstavuje rámec dialógu medzi Európskou radou, Európskou centrálnou bankou, národnými centrálnymi bankami a Európskou komisiou. Výbor sa zaoberá najmä prípravou práce a rokovaní Rady ECOFIN (Rada ministrov hospodárstva a financií EÚ) a zaujíma stanoviská v oblasti hospodárskej a menovej únie.

Počas večere, ktorú organizoval p. veľvyslanec na Rezidencii Francúzska, p. Bézard diskutoval s p. Barbier, predsedom oddelenia Radcov zahraničného obdchodu Francúzska a p. Compagnon, predsedom Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, ako aj s vedúcimi predstaviteľmi francúzskych spoločností pôsobiacich na Slovensku (Mortreux & Partners, PSA, Veolia Energie, Vinci Concessions).

Dernière modification : 15/06/2015

Haut de page