Návšteva ministra Le Drian zmobilizovala tím veľvyslanectva

V závere svojej pracovnej cesty v Bratislave dňa 8. októbra, minister Európy a Zahraničných vecí, p. Jean-Yves Le Drian navštívil priestory Francúzskeho inštitútu. Srdečne sa poďakoval francúzskym a slovenským zamestnancom za každodennú prácu, ktorou prispievajú k zviditeľneniu Francúzska na Slovensku a napredovaniu bialterálnych vzťahov našich krajín.

Táto symbolická návšteva Ministra Európy a Zahraničných vecí sa uskutočnila takmer na deň presne, v deň 30. výročia slávnostného otvorenia Kultúrneho inštitútu v Bratislave v Kutcherfeldovom paláci (14. septembra 1990), Françoisom Mitterrandom. Inaugurácia sa konala za prítomnosti Alexandra Dubčeka a vtedajšieho ministra kultúry Ladislava Snopka. Keďže veľvyslanectvo ešte neexistovalo (samostatnosť bola vyhlásená až v r. 1993), inštitút bol prvým znakom návratu Francúzska na Slovensko (náš generálny konzulát v Bratislave bol zatvorený krátko po komunistickom prevrate v r. 1948).

Na stretnutí s ministrom Le Drian na pôde Francúzskeho inštitútu sa zúčastnili aj Ladislav Snopko s manželkou a vtedajší minister Zahraničných vecí, p. Pavol Demeš.

JPEG

Dernière modification : 16/10/2020

Haut de page