Literárny večer ’Slovensko a Európa’ (04/11/2019).

Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV a so CEFRES zorganizoval dňa 4. novembra literárny večer pod názvom „Slovensko a Európa“, ktorý nadviazal na úspešnú prezentáciu slovenskej literatúry na Knižnom veľtrhu v Paríži v marci 2019.

S potešením sme privítali pána Xaviera Galmichea, profesora slovanskej literatúry a jazykov z francúzskej Sorbonne Université, ktorý predstavil svoju monografiu « William Ritter cesta po Slovensku (1903-1914). Obrazy vysnívanej krajiny », a pána Romana Krakovského zo Ženevskej Univerzity, vedeckého redaktora zbierky článkov a esejí slovenského historika Ľubomíra Liptáka, ktorá vyšla pod názvom « Slovensko a Európa » a ktorú mal tú česť predstaviť prítomnému publiku.

Z prezentácie kníh, ako aj z následnej diskusie s publikom vzišla potreba zvýšiť povedomie o strednej Európe a zvlášť o Slovensku vo Francúzsku a v západnej Európe. Stredná Európa bola v dvadsiatom storočí kolískou veľkých otrasov a historických zmien a necíti sa byť na okraji Európy. Svojou súčasnou históriou si vyskúšala alternatívnu modernitu a zaslúži si byť súčasťou odpovedí na výzvy, ktorými dnes Európa prechádza.

JPEGZľava doprava:

P. Adam Bžoch, Inštitút cudzích jazykov SAV ;p. Jana Truhlářová, FiF UK ; p. Miroslava Vallová, riaditeľka literárneho informzčného centra ; p. Roman Krakovský, Université de Genève ; p. Katarína Bednárová, FiF UK ; p. Viliam Klimáček, dramaturg, J.E.p. Christophe Léonzi ; p. Xavier Galmiche Université Paris la Sorbonne, p. Jérôme Heutaux, riaditeľ CEFRES ; p. FX Mortreuil a p. Martina Saganová, Ambassade de France

Album fotografií https://www.facebook.com/pg/ifslova...

Dernière modification : 05/11/2019

Haut de page