Konferencia „Ukončiť vojnu“ (18-19/05/2017)

Traja uznávaní historici, p. Antoine Marès, p. Marie-Pierre Rey a p. Etienne Boisserie, prednášali v dňoch 18. a 19. mája v Bratislave na konferencii pod názvom „Ukončiť vojnu“. Podujatie podporili Francúzsky inštitút a Slovenská akadémia vied.

JPEG

Odborníci z piatich krajín (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Francúzsko), diskutovali o dlhom historickom období od čias Napoleonských vojen po Druhú svetovú vojnu, počas ktorého bola vojna oficiálne ukončená, ale mier nebol ešte jasne nastolený.

Traja francúzski historici, p. Antoine Marès, p. Marie-Pierre Rey a p. Etienne Boisserie, vo svojich príspevkoch vyzdvihli kvalitu francúzskeho akademického výskumu v humanitnej a sociálnej oblasti, najmä čo sa týka dejín Strednej Európy počas napoleonovského obdobia a Prvej svetovej vojny.

Konferencia bola prípravou na oslavy Stého výročia Prvej svetovej vojny a vzniku Československa, ktoré organizujú Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút v spolupráci s miestnymi orgánmi. Oslavy začnú na konci roka výnimočnou fotografickou výstavou o Generálovi Štefánikovi a budú trvať do r. 2019.

Dernière modification : 15/06/2017

Haut de page