Konferencia "Na ceste k obehovému hospodárstvu" (06-07/11/2017)

Organizácia Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, v spolupráci s ministerstvom Hospodárstva Slovenskej republiky, usporiadali medzinárodnú konferenciu na tému Obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle.

Podujatie združilo viac ako 200 odborníkov zo 150 krajín a uskutočnilo sa rámci Bratislavského procesu pre zelenú ekonomiku, ktorý bol predstavený na Konferencii o prechode na zelené hospodárstvo v septembri 2016.

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, sa zúčastnil na ukončení podujatia.

Konferencia sa sústredila na inovácie, ktoré podporujú prechod na obehové hospodárstvo v hodnotových reťazcoch automobilového priemyslu, s cieľom vytvoriť platformu na výmenú názorov, skúseností a nové partnerstvá medzi podnikateľmi zo Slovenska a z iných európskych krajín.

JPEG

Minister životného prostredia László Sólymos

Viac informácií:
http://www.t2ge.eu/content/workshop
JPEG

Dernière modification : 15/11/2017

Haut de page