Kolokvium na tému "Slovensko a Francúzsko v srdci Európskej únie" (22/05/2014).

JPEG

Francúzsky veľvyslanec, pán Didier Lopinot, pozval slovenských absolventov francúzskej Ecole Nationale d’Administration (ENA) a politických štúdií vo štvrtok 22. mája na kolokvium na tému "Slovensko a Francúzsko v srdci Európskej únie".

JPEG

Pri tejto príležitosti, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, p. Dušan Chrenek, zbilancoval prvých 10 rokov vstupu Slovenska do EÚ a priblížil budúcnosť európskych inštitúcií. Riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, p. Robert Hajšel, sa zaoberal otázkou úlohy Európskeho parlamentu a nadchádzajúcich európskych volieb v máji 2014.

JPEG

Užitočné odkazy:

Dernière modification : 03/06/2014

Haut de page