Klimatický samit « One planet summit » - akreditácia zahraničných novinárov

V súvislosti s nadchádzajúcim Klimatickým samitom, ktorý sa uskutoční 12. decembra v Paríži - « One planet summit », sme od Ministerstva Európy a Zahraničných vecí Francúzskej republiky dostali informáciu o akreditácii novinárov:

Všetci novinári bez výnimky sa musia zapísať prostredníctvom platformy, ktorá je prístupná na prvej strane oficiálnej webovej stránky samitu - www.oneplanetsummit.fr

Zahraniční novinári, ktorí nebudú mať novinársky preukaz vydaný ministerstvom, ani príslušný preukaz vydaný Európskou komisiou (presse badge EU inter-institutionnel), budú postupovať nasledovne:

1/ Stiahnu si akreditačný formulár na platforme a doručia ho tlačovému oddeleniu slovenského veľvyslanectva v Paríži. Formulár žiadosti o akreditáciu musí byť oficiálne potvrdený – opečiatkovaný veľvyslanectvom.

2/ Po vyplnení formulára a opečiatkovaní veľvyslanectvom, novinári podstúpia ďalšie kroky žiadosti akreditácie elektronických médií a doklad doložia priebežne. Bez tohto dokladu nebude možné zaregistrovanie žiadosti.

Dernière modification : 21/11/2017

Haut de page