Klimatická zmena - rozhovor s Prof. Milanom Lapinom.

Profesor Milan Lapin je významný slovenský klimatológ, vedúci katedry klimatológie a meteorológie Univerzity Komenského v Bratislave. Prispieva k práci Medzivládneho panelu o zmene klímy (GIEC), medzinárodnej vedeckej organizácie, ktorú založila OSN a ktorá sa zaoberá hodnotením klimatických zmien. V októbri GIEC vydal svoju poslednú súhrnnú správu. Tento text poslúži za základ pri medzinárodných rokovaniach, ktoré sa uskutočnia v Paríži na konci roka 2015 počas konferencie Paris Climat, COP 21.

V rozhovore, ktorý uskutočnilo Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Prof. Lapin odpovedá na otázky týkajúce sa klimatických zmien, ich príčin a dôsledkov. Napriek prirodzenému vývoju klímy počas dlhých časových období, zmena klímy, ako ju dnes poznáme, nikdy nebola taká výrazná. Existuje viac ako 95% pravdepodobnosť, že za aktuálne

globálne otepľovanie sú zodpovedné ľudské aktivity. Významne sa na ňom podieľajú naše emisie skleníkových plynov.

Ľadovce sa roztápajú, frekvencia tropických horúčav sa zvyšuje, zosilňujú sa záplavy, africké púšte sa rozširujú, tropické druhy sa usadzujú v miernych pásmach, koralový útes v Pacifiku vymiera, zvyšuje sa výskyt extrémnych výkyvov počasia v Európe a inde. Tieto zmeny sú určite pozorovateľné na Slovensku a vo svete počas ľudského života.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, teba súrne konať. Musíme prispôsobiť naše individuálne správanie duchu trvalo udržateľného rozvoja, uskutočňovať účinnú politiku znižovania emisií skleníkových plynov a podporovať prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Viac informácií na web stránkach:

- Prof. Lapin: www.milanlapin.estranky.sk
- Francúzske veľvyslanectvo na Slovesnko : http://www.ambafrance-sk.org/-COP-21-...
- Rubrika «Klíma» web stránky Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Développement : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/poli...
- COP 21 : www.cop21.gouv.fr
- GIEC : https://www.ipcc.ch/home_languages_ma...

Video :

Dernière modification : 13/04/2015

Haut de page