Inteligentné mestá: stretnutie s predstaviteľmi troch magistrátov.

Zástupcovia obchodného oddelenia, veľvyslanec Francúzska, p. Christophe Léonzi, a honorárny konzul Francúzska v Košiciach, p. David Mortreux, sa v dňoch 31. mája a 1. júna stretli s primátormi miest Poprad, Košice a Prešov, aby im predstavili francúzsko-slovenské ekonomické fórum, ktoré sa uskutoční v októbri 2017 na tému inteligentné mestá.

Primátor a zástupca primátora Popradu predstavili stratégiu mesta, ktoré sa pustilo do širokej kampane s cieľom priblížiť mladým ľuďom oblasť inovácií.

Zástupca primátora Košíc zdôraznil jedinečné prepojenie umenia a priemyslu na Slovensku, ktoré mesto využíva od r. 2013, kedy spolu s Marseille získalo titul európske hlavné mesto kultúry.

Mesto Prešov sa aktuálne venuje plánovaniu verejných priestorov, posilneniu ekologickej dopravy trolejbusmi a rozvoju cyklistickej prepravy.

JPEGP. Léonzi s primátorom Popradum p. Jozefom Švagerkom, a viceprimátorom, p. Igorom Wzošom.

Októbrové fórum, ktoré usporiada obchodné oddelenie v spolupráci s miestnymi partnermi, ako sú ministerstvo Zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministerstvo Hospodárstva, bude pre slovenských a francúzskych primátorov príležitosťou na výmenu názorov a osvedčených postupov.

JPEGP. Léonzi s viceprimátorom Košíc, p. Petruškom, a asistentom viceprimátora, p. Radoslavom Jenčušom.

Dernière modification : 21/06/2017

Haut de page