Hudobné teleso QUASARS v Slovenskom rozhlase (14/06/2018)

Hudobné teleso QUASARS dňa 14. júna odohralo v Slovenskom rozhlase krásny koncert, na ktorom sa zúčastnil veľvyslanec Francúzska, J. Exc. p. Christophe Léonzi, a francúzsky básnik a tvorca festivalu poézie « Cap à l’Est », ktorý bude s Quasars spolupracovať na diele Camille Saint-Saëns „Karneval zvierat“, p. Michel de Maulne.

JPEG

Pán Léonzi vo svojom úvodnom prejave povedal : « nazdávam sa, že ich najväčšou prednosťou je schopnosť interpretovať i konfrontovať repertoár zakotvený v lokálnej hudobnej tradícii so súčasnými serialistickými, futuristickými, elektroakustickými, spektrálnymi dielami ».

Prejav veľvyslanca Francúzska:

PDF - 80.2 kB
(PDF - 80.2 kB)

JPEG

Dernière modification : 19/06/2018

Haut de page