Generál Maxim ocenil vojenských pridelencov akreditovaných na Slovensku.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál Milan Maxim, v predvečer ukončenia svojho pôsobenia vo funkcii ocenil vojenkých pridelencov akreditovaných na Slovensku, medzi inými pplk. Daniela Kopeckeho, za rozíjanie spolupráce medzi slovenskými a ozbrojenými zložkami a ozbrojenými zložkami spojencov.

Generál Maxim vyzdvihol prínos každej z krajín a osobitne poďakoval každému vojenskému pridelencovi. Zhrnul svoju minulosť vo vojenskej diplomacii a pripomenul jej význam v súčasnosti, v čase neustále sa meniacich výziev v oblasti bezpečnosti.

JPEG

Dernière modification : 09/05/2018

Haut de page