Francúzsky minister Hospodárstva a Financií, Bruno le Maire, prijal v Paríži ministra Financií SR, Petra Kažimíra (28/07/2017)

Minister Financií Slovenskej republiky, p. Peter Kažimír, sa dnes v Paríži stretol s francúzskym ministrom Hospodárstva a Financií, p. Bruno Le Maire. Diskusia bola zameraná na predmety spoločného záujmu, a to najmä budúcnosť EÚ a eurozóna.

JPEG

P. Bruno Le Maire potvrdil najvyššiu prioritu Francúzska, a to nevyhnutne a rýchlo napredovať v procese hospodárskej a menovej integrácie: „ potrebujeme silnejšiu eurozónu, aby sa európske hospodárstva ešte viac rozvíjali a napredovali. Je potrebné prehĺbiť integráciu našich hospodárskych a menových politík a tak zmierniť prípadné hospodárske otrasy. Navrhujem aplikovať metódu rovnováhy: hľadať väčšiu zodpovednosť a zároveň väčšiu solidaritu “.

Peter Kažimír uvítal zo strany Francúzska snahu o urýchlené vypracovanie stratégie na posilnenie eurozóny a EÚ, pričom podčiarkol, že status quo by poškodil a spôsobil zraniteľnosť Európy voči budúcim hospodárskym otrasom.

Obaja ministri konštatovali od vypuknutia krízy významné pokroky, ktoré naštartovali hospodárske oživenie a podnikanie. „ Musíme naďalej čeliť následkom krízy, ale zároveň budovať spoločné nástroje pre budúcnosť. Potrebujeme rozpočtovú disciplínu a stabilizačný mechanizmus “, vyhlásil Peter Kažimír, pričom doplnil, že toto prepracovanie zahŕňa preskúmanie európskeho mechanizmu stability a vytvorenie inštitúcie, prispôsobenej budúcim potrebám Európy. Bruno Le Maire a Peter Kažimír pripustili, že je naďalej potrebné transformovať menovú úniu na skutočnú hospodársku úniu. Vzhľadom na nerovnováhu a nedostatky pretrvávajúce vo viacerých bankových sektoroch o nezodpovedané otázky na tému riadenia eurozóny, uplatňovanie pravidiel a zabezpečenie stability sú základnými prvkami na posilnenie architektúry európskej menovej únie.

Ministri spoločne vyhlásili: „ sme presvedčení, že v tejto oblasti dosiahneme výsledky “. Ich energia a odhodlanie budú určujúce pre dosiahnutie konkrétnych riešení v prospech eurozóny.

Zdroj: Ministerstvo Hospodárstva a Financií FR

Dernière modification : 14/09/2017

Haut de page