Francúzsko našlo dynamiku, reformuje a inovuje.

Príhovor veľvyslanca Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, zverejnený v denníku Hospodárske noviny.

Popri raste sa krajine galského kohúta darí znižovať deficit.

Francúzska ekonomika zaznamenáva od konca roka 2014 silný vzostup. V roku 2015 dosiahol hospodársky rast 1,3 percenta a zdá sa, že vývoj bude pokračovať. Isteže, tieto čísla sú nižšie v porovnaní s hospodárskym rastom na Slovensku, ale napriek tomu sú dôkazom skutočnej dynamiky hospodárstva. Od krízy v roku 2008 HDP Francúzska vzrástol o viac ako 3,5 percenta, čo je výrazne viac ako priemer eurozóny (0,4 percenta), čiastočne vďaka pretrvávajúcej zvýšenej miere investícií.

Francúzsko dodrží záväzky ohľadne zníženia deficitu a stabilizácie dlhu. Dobré výsledky v oblasti zníženia štátneho dlhu (pokles o 17 miliárd eur od roku 2012) sú dôkazom, že Francúzsko berie svoje záväzky vážne. V roku 2017 zníži deficit verejných financií pod tri percentá.

Prísne hospodárenie sa deje spolu s ambicióznym programom hospodárskych reforiem, ktoré reagujú na hlavné výzvy: pokračovať v udržaní konkurencieschopnosti a zlepšiť podnikateľské prostredie a fungovanie pracovného trhu. Opatrenia na znižovanie nákladov na prácu umožnili dosiahnuť priemerné náklady na prácu v oblasti priemyslu nižšie ako v Nemecku a pomohli podnikom znovuobjaviť priestor na investície.

JPEG

Kvôli reforme fungovania trhov boli prijaté dôležité zákony. Vláda zaviedla „šokujúce zjednodušenie“ pre jednotlivcov, územné samosprávy, ako aj spoločnosti. Vyše štyristo opatrení na uľahčenie činnosti podnikov usporilo 2,2 miliardy eur.

K ústredným prvkom hospodárskej stratégie Francúzska patria inovácie. Francúzsky inovatívny ekosystém je v Európe charakteristický bezkonkurenčným dynamizmom, a to vďaka „vysokorýchlostnému“ plánu, pokrokom French Tech, podpornému programu startupov a mnohým inovačným stimulačným mechanizmom. V súčasnosti každoročne vzniká približne 1 500 startupov, v Paríži sú ročné výdavky na výskum a rozvoj porovnateľné so Silicon Valley. Táto oblasť je jednou z priorít, ako dokazuje konkrétna iniciatíva V4ConnectFrance, ktorú minulý rok podnietilo Francúzske veľvyslanectvo. Treba vyzdvihnúť návštevu prezidenta Kisku v sprievode zástupcov mnohých inovatívnych podnikov.

Opatrenia na podporu zamestnanosti prinášajú prvé výsledky, keďže konečne klesá miera nezamestnanosti. To všetko robí z Francúzska atraktívnu krajinu pre zahraničné investície, pretože vo Francúzsku sídli viac ako 25-tisíc zahraničných spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 1,7 milióna ľudí. Každý týždeň sa na území Francúzska etabluje viac ako 19 podnikov. Tešíme sa zo silného zastúpenia štyristo francúzskych dcérskych spoločností na Slovensku. Sme pripravení uľahčiť vstup slovenských spoločností do Francúzska a tak napomôcť vyvážiť tieto vzťahy.

Táto dynamika je určujúcim prvkom nášho partnerstva so Slovenskom, a v širšom kontexte aj nášho európskeho záväzku v oblasti eurozóny, aby sme z EÚ vytvorili silné a stabilné hospodárstvo, sociálny a ekonomicky vyvážený model a atraktívny priestor pre jej občanov.

Dernière modification : 13/02/2017

Haut de page