Francúzsko a vstup Slovenska do eurozóny.

Komentáre publikované v denníku SME 29. 4. 2008 neodrážajú oficiálne stanovisko Francúzska ohľadne kandidatúry Slovenska na vstup do eurozóny. Počas stretnutia v Elyzejskom paláci 2. októbra 2007, prezident Francúzskej republiky spontánne vyjadril predsedovi vlády Slovenskej republiky plnú podporu tejto kandidatúre, v prípade splnenia Maastrichtských kritérií.

Napokon o tejto absolútnej podpore informoval aj denník SME vo svojom vydaní z 3. októbra 2007.

Napriek tomu denník SME, v článku zo 4. decembra píše: “Hlavne Francúzsko a Nemecko sa tvária skepticky k prijatiu relatívne chudobného postkomunistického štátu.“

Následne Francúzsky veľvyslanec zaslal šéfredaktorovi denníka SME nižšie uvedený list, ktorý však zostal bez odpovede.

PDF - 31.3 kB
List adresovaný denníku SME.
(PDF - 31.3 kB)

Odvtedy Francúzsko už veľakrát oficiálne vyjadrilo svoju podporu slovenskej kandidatúre na vstup do eurozóny ako na úrovni bilaterálnych stretnutí, tak aj pri príležitosti konferencie, ktorá sa uskutočnila na Univerzite Komenského v Bratislave 4. marca 2008 na tému: „Úloha práva v procese menovej sukcesie“, o ktorej informuje webová stránka veľvyslanectva.

Dernière modification : 25/03/2015

Haut de page