Francúzsko a Európa : návšteva Prezidenta Francúzskej republiky v Poľsku (16/11/2012)

« Francúzsko a Európa : návšteva Prezidenta Francúzskej republiky v Poľsku.

Oficiálne vyjadrenia (výňatky)

Francúzsky prezident bol na oficiálnej návšteve Varšavy 16. novembra 2012. Tu sú niektoré citácie z jeho prejavu pred poľským Sejmom.
Viac informácií :
http://www.ambafrance-pl.org/Deplacement-du-President-de-la

JPEG

Európsky ideál :
« Chcem pred vami znovu potvrdiť moju dôveru v európsky ideál a v schopnosť nášho konstinentu prekonať výzvy týkajúce sa rastu, zamestnanosti a solidarity. Európa, je konšturkciou, ktorá potrebuje pohyb ».

Európska solidarita :

« Európa, ktorú navrhujem je založená na solirdarite. Je to ona, ktorá má inšpirovať ekonomickú a menvú úniu, je to ona, ktorá by sa mala riadiť približovanie sa národov, ktoré sa rozhodli deliť o spoločný rozpočet a menu. Je to solidarita, ktorá má rovnako byť základom európskej politiky, ktorú potrebujeme….. Solidarita vyžaduje tiež rešpekt voči spoločným pravidlám a disciplínu. Preto spoločné nástroje ako rozpočtová únia, alebo európsky mechanizmus pre stabilitu boli také potrebné. Mali by sme garantovať v každej etape vývoja, demokrtický charakter, dávajúc národným parlamentom a európskemu parlamentu možnosť sledovať a kontrolovať, o čom sa rozhodlo na európskej úrovni ».

Nedeliteľnosť Európy

« Želal by som si, aby európske voľby v roku 2014, boli príležitosťou na veľkú debatu o budúcnosti Európy. Ponúka sa otázka o veľkosti EÚ, o jej rôznych kruhoch a rozdielnych rytmoch. Veľmi mi záleží na životaschopnosti eurozóny, cez posilnenie jej kompetencií, zdrojov a zajtrajšku inštitúcií. Neočakávam ztuhnutie eurozóny v jej aktuálnej geografii a izoláciu od zvyšku Európy ».

Európsky rozpočet

« Je tu ešte druhé stretnutie, ktorá náš čaká, týkajúca sa financií EÚ do roku 2020. Európsky rozpočet by mal byť nástrojom rastu a solidarity, čo predpokladá, že bude dobre nadstavený, dobre použitý, fixovaný na úroveň, ktorá nebude privysoká na integrovanie krajín, ktoré môžu prispievať viac, ale ani nízky.

Druhé presvedčenie, ktoré vyjadrujem pred vami, v túto dôležitú chvíľu, je, že ja nie som proti spoločným politikám. Nové politiky by nemali spochybňovať štrukturálne fondy, kohézny fond a investície, ktoré uprednostňujú ».

«Tak isto, nespadnem do pasce, ktorej cieľom by bolo postaviť proti sebe krajiny, ktorá obhajujú spoločnú poľnohospodársku politiku s krajinami, ktoré obhajujú kohézny fond. Musíme obhajovať poľnohospodrásku politiku, aj kohézne fondy. Aj keď, ako to je pri každom kompromise, bude treba urobiť miesto aj iným požiadavkám a najmä veľkým infrašktúram, ktoré si želáme naštartovať v našich krajinách ».

Európa obrany

« Európa, to je predovšetkým ekonomika, mena, rozpočet, ale aj bezpečnosť, ktorú musíme zabezpečovať. Mali by sme teda mať spoločnú ambíciu Európy obrany. Táto vyžaduje posilnenie našich obranných priemyslov, spojiť naše výskumné projekty, spoločný vývoj nových zariadení. Táto Európa potom umožní jednak zabezpečiť svoju budúcnosť so silným priemyslom, ale aj jej nezávisloť na vyhnutie sa všetkým zraniteľnostiam, čo sa týka budúcich eventuálnych hrozieb ».

Weimarský triangel

« Ako prezident Francúzskej republiky, vás chcem ubezpečiť, že Weimarský trojuholník, to nie je iba nejaké vyhlásenie, ale aj zrkadlo našich vzťhov. ».

Východné partnerstvo

« Viem, že ste si vedomí vašej úlohy, ktorá sa týka východného partnerstva. Táto dimenzia sa nestavia proti iným prioritám, ktoré by Francúzsko mohlo sledovať voči Stredomoriu, alebo Afrike. Je tiež na vás uvedomiť si, že Európa sa môže obzerať na všetkými smermi, k všetkým horizontom, najmä k tomu východnému ».

Energia

« Zabezpečme, aby sme spolu postupovali vpred v energetickej premene, v respektovani zivotneho prostredia a schopnosti vytiahnuť z našich zdrojov všetok potrebný potenciál. ».

Dernière modification : 23/11/2012

Haut de page