Francúzska škola v Bratislave

JPEGFrancúzska škola v Bratislave (EFB) bola založená v roku 2003 ako prvé francúzske školské zariadenie svojho druhu na Slovensku. Sídli v budove školy Cádrova na bratislavských Kramároch, v blízkosti centra Bratislavy. Škola má viac ako 150 žiakov rôznych národností, pričom zabezpečuje výučbu na všetkých úrovniach od materskej školy po posledný ročník druhého stupňa základnej školy.
JPEGFrancúzska škola v Bratislave je akreditovaná francúzskym Ministerstvom školstva a funguje na základe zmluvného vzťahu s Agentúrou pre vzdelávanie vo francúzštine v zahraničí (AEFE). Škola je súčasťou medzinárodnej siete 480 zariadení v 130 krajinách sveta, ktoré pripravujú žiakov na francúzsku maturitu (Baccalauréat) a na štúdium na univerzitách vo Francúzsku. Výučbu zastrešujú učitelia, ktorých kvalifikáciu uznalo Ministerstvo školstva Francúzskej republiky, ako aj miestni učitelia francúzskej, slovenskej alebo inej národnosti s vysokoškolským vzdelaním.
Pedagogický program Francúzskej školy je nastavený tak, že podporuje predovšetkým výučbu cudzích jazykov, prírodné vedy a rozvíjanie poznania u žiakov. Francúzska škola do svojho pedagogického programu začlenila takisto hodiny dejín Slovenska, a to s cieľom umožniť francúzskym deťom lepšie spoznať ich hostiteľskú krajinu. Škola má byť skutočným mostom medzi Francúzmi a Slovákmi!

Odkazy:
Oficiálna stránka Francúzskej školy v Bratislave: www.ecolefrancaise.sk
Internetová stránka AEFE (Agentúra pre vyučovanie vo francúzštine v zahraničí): www.aefe.fr

Dernière modification : 14/02/2013

Haut de page