Francúzska kultúra

JPEG Francúzsky inštitút na Slovensku sa usiluje o šírenie dialógu medzi slovenskou a francúzskou kultúrnou scénou a o oboznámenie slovenskej verejnosti so súčasnými francúzskymi umeleckým prejavmi v oblastiach ako je kinematografia, výtvarné umenie, scénické umenie a iné. Francúzsky inštitút je už dvadsať rokov významným aktérom na kultúrnej scéne – podporuje významné kultúrne podujatia na Slovensku a približuje tak tvorbu francúzskych umelcov.
JPEG Inštitút podporuje viacero projektov organizovaných v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, titul, o ktorý sa Košice delia s francúzskym Marseille-Provence. Počas celého roka obe Hlavné mestá kultúry, ktoré do centra pozornosti svojich projektov zapojili umelecké zastúpenie vo verejnom priestranstve a zapojenie obyvateľov, privítajú kultúru druhej krajiny prostredníctvom rôznych predstavení a výstav naprogramovaných v rámci významných podujatí tohto kultúrneho roka.
JPEG Francúzsky inštitút tiež organizuje viacero výstav vo svojej galérii ako aj v iných bratislavských galériach. Za posledné roky sa v galérii Francúzskeho inštitútu predstavili viaceré výstavy ako napríklad výstava „Partizáni“ od mladého slovenského fotografa Symona Klimana, „Dizajn času 2“ od slovenského dizajnéra Patrika Illa, „Bratislava-Paris-Bratislava“ od slovenského maliara Juraja Kollára, „Pohostinnosť“, ktorá spája diela tzv.videoumenia francúzskeho Tram-Réseau Art contemporain Paris/Ile-de-France (Tram-Sieť súčasného umenia Paríž/Ile-de-France) či výstava „Saint-Etienne Dizajn – Bratislava“, ktorá prestavila tvorbu francúzskeho dizajnéra Erica Jourdana a francúzskych a slovenských umelcov zo Saint-Etienne a z Bratislavy.

Pre viac informácii :
Viac informácii nájdete na stránke Francúzskeho inštitútu na Slovensku – objavte pripravované podujatia a neváhajte nahliadnuť aj do archívu podujatí. .

Dernière modification : 22/03/2013

Haut de page