Fórum Študenti – Podniky 2016

17. marca 2016 od 15.00 hod. do 19.30 hod. na Ekonomickej univerzite sa uskutoční 5. ročník pracovného veľtrhu „Študenti & Podniky“, kľúčovým podujatím spolupráce medzi podnikovou a akademickou sférou.

Tento rok by chcel FSUI, aby podujatie získalo ešte väčší rozmer a pritiahnuť viac podnikov, zapojiť väčší počet univerzít a viac študentských združení.

Podujatie začne odbornou prednáškou emeritného profesora ekonómie pána Alaina Buzelay z Lotrinskej univerzity. Po oficiálnom otvorení veľtrhu sa môžu študenti stretnúť so zástupcami podnikov v síce odbornej, ale neformálnej atmosfére.

Na záver dňa je pripravené občerstvenie a kultúrny program.

Viac informácii na :
http://iufs.sk/sk/sfui/podujatia/item/508-forum-studenti-podniky-2016

Dernière modification : 23/02/2016

Haut de page