Focus France ekonomického týždenníka Trend

Ekonomický týždenník Trend vo svojom poslednom čísle zo 6. júna vydal špeciálnu prílohu o Francúzsku, v ktorej zhrnul hospodársku situáciu vo Francúzsku, pripomenul európske ambície prezidenta Macrona, a predstavil francúzske úspechy na Slovensku. Úvodné slovo prílohy patrilo veľvyslancovi Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi.

Príhovor p. Léonziho :

Osudy Francúzska a Slovenska boli prepojené od počiatku.

Moja krajina je hrdá na úlohu spred sto rokov, ktorú tiež prostredníctvom Milana Rastislava Štefánika zohrala pri vzniku a upevnení československej demokratickej republiky v rokoch 1918-1919. Obe naše krajiny dnes zdieľajú spoločnú víziu európskeho projektu, absolútnu prioritu vzrastajúcej hospodárskej a sociálnej konvergencie, spočívajúcu v zjednotení eurozóny. Táto vízia posilňuje bilaterálnu spoluprácu, ako o tom svedčia mnohé oficiálne návštevy. Bratislava bola prvým stredoeurópskym hlavným mestom, ktoré prezident Francúzskej republiky navštívil v okóbri 2018.

Hospodárske vzťahy veľmi aktívne napredujú, Francúzsko je 9. dodávateľom a 4. klientom Slovenska, pri vzájomnom obchode, ktorý v roku 2018 dosiahol 7,7 Md € a oproti predchádzajúcemu roku vzrástol o 8%. Tieto obchodné výmeny odzrkadľujú mnohé francúzske investície v krajine. Francúzske spoločnosti sú početne zastúpené v automobilovom priemysle cez hustú sieť dodávateľov automobilky PSA. Francúzsko má zástupcov aj v oblasti telekomunikácií, energetike, finančníctve, stavebníctve a agropotravinárstve.

Obe naše krajiny nedávno podčiarkli potrebu intenzívnejších výmen v poľnohospodárskej a agropotravinárskej oblasti, « inteligentných miest » a v iných excelentných odvetviach: doprava a infraštruktúra, nové technológie, odborné vzdelávanie, veľké maloobchodné reťazce. Francúzsko chce byť ešte dynamickejším partnerom transformácie slovenského ekonomického a sociálneho modelu zlepšením inovácií, špičkových technológií, pridanej hodnoty a služieb.

A napokon - Francúzsko ako 5. najväčšie hospodárstvo na svete a 2. najväčší európsky trh – je dnes jednou z najatraktívnejších krajín, ktorá je otvorená zahraničným investorom, aj tým zo Slovenska. Francúzsko je krajinou, kde celkovo pôsobí 28 600 zahraničných spoločností s 2 miliónmi zamestnancov. Tieto zahraničné firmy predstavujú 21 % výdavkov na vedu a výskum a 31 % vývozu Francúzska. Francúzsko je už 15 rokov na prvej priečke európskych krajín prichádzajúcich priamych zahraničných investícií v priemysle. V roku 2018 zaznamenalo nový rekord s 1 323 zahraničnými investičnými projektmi.

Vo svete je Francúzsko uznávané pre svoju kvalitnú infraštruktúru. Ale je hlavne krajinou inovácií, keď vytvorilo fond v objeme 10 Md € na financovanie prelomových inovácií, a krajinou startupov, ktoré podporuje cez program French Tech. Najlepším príkladom je najväčší inkubátor v Európe Station F s viac ako 1000 start-upmi.

J.E p. Christophe Léonzi
Francúzsky veľvyslanec na Slovensku

JPEG

Dernière modification : 20/06/2019

Haut de page