FSOK má nového prezidenta a riadiaci výbor.

Novým prezidentom Francúzsko-slovenskej obchodnej komory sa stal pán Reza SAMDJEE, finančný riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko, nahrádza tak pani Martinu Malákovú, ktorá zastávala funkciu prezidentky FSOK počas uplynulých troch rokov.

JPEG

Stéphane Bonhommeau, Daniel Hornáček, Miroslav Kot a Cyril Pinault, spolu s novozvoleným členom Riadiaceho výboru, p. Richardom Evansonom, riaditeľom Renault Slovaquie, budú zastávať posty viceprezidentov FSOK.

https://www.fsok.sk/fsok-ma-noveho-prezidenta-a-riadiaci-vybor .

Dernière modification : 18/07/2019

Haut de page