Expertízna misia dvoch dôstojníkov z Centrálneho riaditeľstva v Bratislave 13. až 17. december 2010

V rámci policajnej spolupráce zameranej na operatívne stratégie riadenia davu navštívili Slovensko od 13. do 17. decembra 2010 dvaja dôstojníci z Ústredného riaditeľstva republikánskej bezpečnostnej roty (C.R.S).

Počas ich návštevy boli dôstojníci C.R.S. prijatí J.E. pánom Jean- Marie Brunom, veľvyslancom Francúzska na Slovensku.

BMP - 157.7 ko
Veľ Benoit MARTNET ; J.E. pán Jean-Marie Bruno, Veľvyslanec Francúzska,
Veľ Christian SERRA ; Veľ Gilbert SINISCALCO, Atašé pre vnútornú bezpečnosť.

Počas tohto semináru, spoločne iniciovaného Oddelením pre vnútornú bezpečnosť Francúzskeho veľvyslanectva a Riaditeľstvom pre medzinárodnú spoluprácu, veliteľ Benoit Martinet a veliteľ Christian Serra predstavili centrálnym a krajským riaditeľom slovenského policajného zboru nové operatívne štruktúry republikánskej bezpečnostnej roty, ako aj zásady taktickej organizácie jednotiek C.R.S.

Zároveň túto výmenu využili medzinárodní experti na oboznámenie slovenských kolegov o strategických a taktických štúdiách, ktoré boli zavedené úradom operatívneho vývoja Centrálneho riaditeľstva C.R.S.

BMP - 150.1 ko
Veliteľ Christian SERRA, Veliteľ Benoit MARTINET
Plukovník VANIK, riaditeľ krajského oddelenia poriadkovej polície, Bratislava

Dernière modification : 05/01/2011

Haut de page