Ekonomické oddelenie: kontakty

Pán Patrice DAUTEL

Ekonomický a obchodný radca, šéf ekonomického oddelenia :

Adresa :

Sedlárska 7

P.O.BOX 132

814 99 Bratislava

Telefón : 02 / 59 34 74 00

Fax : 02 /59 34 74 20

E-mail : bratislava@dgtresor.gouv.fr

Internet : www.tresor.economie.gouv.fr/se/slovaquie

Dernière modification : 25/04/2012

Haut de page