"Dúhový Pride" v Bratislave (28/06/2014).

Pri príležitosti "Dúhový Pride", ktorý sa bude konať v Bratislave v sobotu 28. júna, Veľvyslanectvo Francúzska podpísalo s ďalšími veľvyslanectvami spoločné vyhlásenie vyzývajúce k dodržiavaniu ľudských práv LGBTI osôb, ktoré tvorí súčasť nášho záväzku k obrane ľudských práv.

Spoločné stanovisko :

"V poradí piaty ročník pochodu Dúhový Pride v Bratislave, ktorý organizujú mimovládne organizácie Queer Leaders Forum, Iniciatíva Inakosť, NoMantinels, a TransFúzia, sa bude konať dňa 28. júna 2014. Tento pokojný, inkluzívny pochod zviditeľní ľudské práva, ktoré sa vzťahujú na všetkých členov spoločnosti, vrátane LGBTI osôb v čase, keď LGBTI aktivisti po celej krajine sú znepokojení snahami o zvrátenie už dosiahnutých posunov vpred.

My, ako členovia medzinárodného spoločenstva podporujeme dodržiavanie všeobecných ľudských práv, ako základný prvok našej práce, nášho poslania, a nášho sveta. Naďalej podporujeme organizátorov a účastníkov pochodu. A pri tejto príležitosti opätovne potvrdzujeme zásady Charty základných práv Európskej únie, ktorá zahŕňa zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie.

Veríme, že všetci, vrátane LGBTI osôb, by mali mať možnosť užívať práva a slobody, ktoré sú stanovené nie len v EU zárukách, ale aj vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Povzbudzujeme všetkých k tomu, aby rešpektovali tieto princípy a aby v plnom rozsahu zabezpečili ochranu a rešpektovanie ľudských práv LGBTI ľudí".

 • Veľvyslanectvo Albánskej republiky
 • Veľvyslanectvo Austrálie
 • Veľvyslanectvo Rakúska
 • Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva
 • Úrad veľvyslanectva Kanady
 • Veľvyslanectvo Chorvátska
 • Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva
 • Veľvyslanectvo Fínska
 • Veľvyslanectvo Francúzska
 • Veľvyslanectvo Nemecka
 • Veľvyslanectvo Islandu
 • Veľvyslanectvo Írska
 • Veľvyslanectvo Veľkovojvodstva Luxemburského
 • Veľvyslanectvo Maltskej republiky
 • Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
 • Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
 • Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Veľvyslanectvo Španielska
 • Veľvyslanectvo Švédskeho kráľovstva
 • Veľvyslanectvo Švajčiarska
 • Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
 • Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

Dernière modification : 27/06/2014

Haut de page