Docent Radovan Gura sa stal Rytierom Rádu akademických paliem.

Docent Radovan Gura z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stal Rytierom Rádu akademických paliem. Slávnostná ceremónia sa konala v priestoroch francúzskej rezidencie dňa 9. júla za účasti rodinných príslušníkov, priateľov a kolegov docenta Guru, ako aj zástupcov vedenia Univerzity Mateja Bela.

Francúzske štátne vyznamenanie mu bolo udelené za zásluhy v oblasti rozvoja vedeckej a univerzitnej spolupráce medzi oboma krajinami, na ktorej sa podieľa nielen z pozície vedecko-pedagogického pracovníka, ale taktiež z pozície riaditeľa Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI).

SFUI je slovenské združenie, ktoré sa stalo privilegovaným partnerom Francúzskeho veľvyslanectva a Francúzskeho inštitútu na Slovensku v oblasti propagácie a rozvoja francúzsko-slovenskej univerzitnej spolupráce. SFUI koordinuje niekoľko dvojitých diplomov medzi francúzskymi univerzitami a slovenskými univerzitami v Bratislave, v Banskej Bystrici, Košiciach a Nitre.

Srdečne blahoželáme!

Dernière modification : 10/07/2020

Haut de page