Do Francúzska naďalej s platným pasom alebo občianskym preukazom.

Vyhlásenie Francúzskeho veľvyslanectva v SR, 22.7.2005: «V reakcii na atentáty v Londýne zo 7.7.2005, Francúzsko sa rozhodlo aplikovať ustanovenia článku 2.2 Schengenského dohovoru. Tieto umožňujú každému štátu, ktorého územie je súčasťou Schengenskej zóny, aby na určité obdobie zriadil hraničné kontroly na štátnych hraniciach, ak si tak vyžaduje verejný poriadok alebo národná bezpečnosť. Toto rozhodnutie v nijakom prípade neovplyvňuje podmienky vstupu slovenských občanov do Francúzska a pobyt na jeho území. Občania SR môžu aj naďalej cestovať do Francúzska s platným cestovným dokladom - pasom alebo občianskym preukazom.»

V tejto súvislosti by sme radi upriamili pozornosť slovenských občanov na vyhlásenie MZV SR z 15. júla 2005, ktoré hovorí explicitne, že : «Občania krajín EÚ vrátane Slovenska, môžu cestovať do Francúzska s platným občianskym preukazom, alebo cestovným pasom
Bezpečnostné opatrenia, ktoré francúzska vláda v týchto dňoch prijala v súvislosti s prijímaním cudzincov na územie Francúzska, sa v žiadnom prípade netýkajú občanov krajín Európskej únie vrátane Slovenska, ktorí môžu aj naďalej vstúpiť na územie Francúzska buď s platným cestovným pasom alebo s platným občianskym preukazom. Musia však rátať s tým, že hraničná polícia ich môže požiadať o predloženie cestovných dokladov a pýtať sa na účel cesty. Pobyt vo Francúzsku v rámci spoznávania krajiny nemôže presiahnuť dobu troch mesiacov, na dlhší pobyt je potrebné povolenie francúzskych úradov.»

Zdroj : www.foreign.gov.sk

Dernière modification : 23/01/2006

Haut de page