Dni otvorených dverí v Kutscherfeldovom paláci (24-25/04/2015).

Kutscherfeldov palác, ktorý je sídlom Francúzskeho veľvyslanectva a Francúzskeho inštitútu, sa pripojil k podujatiu « Bratislava pre všetkých». Vysoký počet návštevníkov svedčí o úspechu dní otvorených dverí.

V piatok 25. apríla od 09.30 do 14.00 hod. navštívili palác frankofónni študenti Ekonomickej univerzity a Univerzity Komenského, žiaci gymnázií z ul. Ladislava Sáru a ul. Pankúchova a žiaci CM1 a CM2 Francúzskej školy v Bratislave. Nasledujúci deň, v sobotu 25. apríla, boli brány paláca otvorené širokej verejnosti od 10.00 do 14.00 hod.

Program prehliadky bol nasledovný:

  • Privítanie a všeobecné informácie o histórii Kutscherfeldovho paláca ;
  • Pripomenutie kľúčových momentov spoločnej histórie Francúzska a Slovenska;
  • Prezentácia medzinárodnej konferencie o klimatických zmenách, ktorá sa bude konať v Paríži v decembri 2015;
  • Privítanie návštevníkov J.E.p. Didier Lopinot, veľvyslancom Francúzska ; prednáška o šifrovaní (len v piatok) ;
  • Prehliadka Francúzskeho inštitútu.

Prehliadka bola ukončená občerstvením.

Francúzske veľvyslanectvo ďakuje všetkým, ktorí navštívili Kutscherfeldov palác počas dní otvorených dverí.

Niekoľko fotografií z týchto dvoch dní:

JPEG
P. Didier Rogasik, tlačový atašé, víta návštevníkov a podáva všeobecné informácie o Kutscherfeldovom paláci

JPEG
Prvá radkyňa, p. Hélène Roos, pripomína kľúčové momenty spoločnej histórie Francúzska a Slovenska.

JPEG
Marie-Flore Michel, zodpovedná za vedeckú spoluprácu, informuje o konferencii COP 21

JPEG
Návštevníkov víta veľvyslanec J.E.p. Didier Lopinot

JPEG
P. Miroslav Perniš predstavuje knižnicu Francúzskeho inštitútu.

Dernière modification : 04/05/2015

Haut de page