Diskusia o výsledkoch COP 21

Dosiahla Parížska konferencia o klíme, ktorá sa konala od 30. novembra do 12. decembra ambicióznu, celosvetovú a právne záväznú zmluvu ?
Na podnet Francúzskeho veľvyslanectva sa uskutoční 16. decembra od 09:00 – 11:00 hod. diskusia o výsledkoch COP 21, v Európskom informačnom centre (Palisády 29).

Svoje názory si budete môcť vymieňať (v anglickom jazyku) s účastníkmi diskusie :

  • Beata Jaczewska, riaditeľka Vyšehradského fondu.
  • Juraj Mesík, bývalý člen československého parlamentu, predseda Strany zelených 1990 -1991. Prednáša na viacerých univerzitách. Pravidelne sa vyjadruje pre médiá.
  • Pavol Široký, odborník v oblasti energií a klimatických zmien - Za Matku Zem. člen Greenpeace Slovensko do októbra a bývalý riaditeľ « Mother Earth Slovakia ».
  • Gabriela Fischerová, Odbor zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
  • Lívia Vašáková, ekonomická poradkyňa pri Zastúpení Európskej komisie na Slovensku, najskôr predstavila európsku politiku v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov.

Diskusiu zaháji veľvyslanec Francúzska na Slovensku, J.E.p. Didier Lopinot.

Vstup voľný, pokiaľ potvrdíte svoju účasť na nasledujúcej adrese: adelin.royer@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 21/11/2017

Haut de page