Diplomatické aktuality

Na stránkach ministerstva zahraničných vecí Francúzskej republiky nájdete diplomatické aktuality v šiestich jazykoch (francúzštine, nemčine, angličtine, španielčine, arabštine a čínštine).
www.diplomatie.gouv.fr

- Aktuality MZV FR

- Tlačové brífingy hovorcu Ministerstva zahraničných vecí FR

- Oficiálne deklarácie zahraničnej politiky FR

- Audio/video nahrávky

Dernière modification : 22/02/2006

Haut de page