Deň Európy 2018 v Bratislave (09/05/2018)

Už od roku 1985 je 9. máj každoročne Dňom Európy. Dňa 9. mája 1950 Robert Schuman predstavil návrh organizácie Európy, nevyhnutný na udržanie mierových vzťahov. Európski lídri počas zasadnutia Európskej rady v júni 1985 v Miláne ustanovili Deň Európy a po prvýkrát sa oslavoval v r. 1986.

9. máj je jednak dňom informovanosti a diskusií o Európskej únii, a tiež obľúbeným sviatkom, počas ktorého občania všetkých členských štátov EÚ oslavujú rôznorodosť kultúr a tradícií. Deň Európy je tiež príležitosťou vyzdvihnúť symboly jednotnosti Európskej únie: vlajka s 12 hviezdami, hymna a „devíza zjednotenia v rozmanitosti“. V krajinách eurozóny predstavuje spoločná mena tiež symbol jednotnosti.

JPEGZdroj: tlačové oddelenie veľvyslanectva

V Bratislave sa deň Európy oslavuje od 10.00 do 22.00 hod. na Hlavnom námestí. Bohatý kultúrny (koncerty, divadelné predstavenia…) a jazykový program ( kvízy, súťaže...) je určený všetkým vekovým kategóriám. Účastníci mali možnosť navštíviť stánky európskych veľvyslanectiev, kultúrnych centier, medzi nimi i stánok Francúzskeho inštitútu, stánky európskych sietí, a tak lepšie spoznať rôzne krajiny Európskej únie, jej fungovanie a možnosti, ktoré ponúka.

JPEGZdroj: tlačové oddelenie veľvyslanectva

JPEGZdroj: tlačové oddelenie veľvyslanectva

Zľava doprava (medzi Robertom Schumanom a M.R. Štefánikom): šéf BEI SK, Radoslaw Ossowski-Barbetti, veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, vedúci zastúpenia EK na Slovensku, Ladislav Miko.

Dernière modification : 31/05/2018

Haut de page